دوره ها• Oracle Database 12c: ASM Administration

کد دوره:OR232
قیمت دوره:16800000 ریال
مدت دوره:16
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop Ed...

کد دوره:OR233
قیمت دوره:65000000 ریال
مدت دوره:40
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Database 12c: Clusterware Administration

کد دوره:OR234
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:32
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Database 12c: Data Guard Administration

کد دوره:OR235
قیمت دوره:75000000 ریال
مدت دوره:32
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Database 12c: High Availability New Features

کد دوره:OR236
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:24
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Database 12c: Implement Partitioning Ed 1 NEW

کد دوره:OR237
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:16
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Audit Vault and Database Firewall: Install &...

کد دوره:OR238
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:16
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Database 12c: Install and Upgrade Workshop

کد دوره:OR239
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:16
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Database 12c: Managing Multitenant Architecture

کد دوره:OR240
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:16
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Database 12c: New Features for Administrators Ed...

کد دوره:OR241
قیمت دوره:35000000 ریال
مدت دوره:40
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد