دوره ها

Oracle WebLogic Server 12c: Administration I

• کد دوره : OR508
• مدت دوره : 40 ساعت
• شهریه : 55.000.000 ریال
پیش ثبت نام

برای این دوره ، کلاس عمومی برنامه ریزی نشده است.
لطفا پیش ثبت نام نمایید

 

What you will learn:

This Oracle WebLogic Server 12c: Administration I training teaches you how to install and configure Oracle WebLogic Server 12c. It gives administrators an overview of the basic concepts and architecture of WebLogic Server.

Learn To:
 • Install, configure, and administer Oracle WebLogic Server.
 • Monitor domain resources.
 • Create a domain.
 • Start servers.
 • Monitor domain resources.
 • Set up and use node manager.
 • Deploy applications.
 • Configure database resources.
 • Configure a cluster.


Benefits to You

After taking this course, you'll be able to improve the performance and scalability of your organization's applications and services with the #1 application server. You'll simplify deployment and significantly improve time-to-market.

Audience:

 • System Administrator
 • Developer
 • J2EE Developer
 • Technical Administrator
 • Systems Architects

Prerequisites:

Required Prerequisites:

 • Experience with basic Linux administration and shell commands

Course Objectives:

 • Deploy applications to WebLogic Server
 • Backup and restore a WebLogic Server domain
 • Create a WebLogic Server domain
 • Configure and monitor WebLogic Server
 • Configure WebLogic Server database resources
 • Create and configure a WebLogic Server cluster
 • Install WebLogic Server 12c
 • Configure WebLogic Server's authentication provider

Course Topics:

WebLogic Server Overview

 • Defining WebLogic Server Terms
 • Listing WebLogic Server Tools
 • Describing Basic WebLogic Server Architecture

Installing and Patching WebLogic Server

 • Determining Supported Configurations
 • Installing WebLogic Server 12c
 • Applying a Patch to WebLogic Server

Creating Domains

 • Describing a Domain Configuration
 • Creating a Domain with the Configuration Wizard
 • Configuring Domain Resources While Creating a Domain
 • Moving a Domain to Another Computer

Advanced Network Configuration

 • Network Channels
 • Administration Channels
 • Standby Mode

Starting Servers

 • Starting and Stopping Server with Standard Scripts
 • Dealing with Startup Problems
 • Customizing Standard Start Scripts

The Administration Console

 • Accessing the Administration Console
 • Creating and Configuring Servers by using the Admin Console

Configuring JDBC

 • Configuring JDBC Generic Data Sources
 • Configuring GridLink Data Sources
 • Performing Basic Data Source Connection Pool Tuning

Monitoring a Domain

 • Configuring and Accessing Server Logs
 • Enabling Debugging Output
 • Monitoring Server Health and Performance
 • Monitoring JDBC Data Sources
 • Viewing Diagnostic Charts by using the Monitoring Dashboard

Node Manager

 • Describing the WebLogic Server Node Manager Utility
 • Configuring WebLogic Server Machines
 • Setting Up and Configuring Node Manager
 • Starting WebLogic Server through Node Manager

Deploying Applications

 • Deploying Applications to WebLogic Server
 • Testing Deployed Applications
 • Monitoring Deployed Applications
 • Stress Testing WebLogic Server

Clusters

 • Planning for a WebLogic Server Cluster
 • Creating and Configuring a WebLogic Server Cluster
 • Creating and Configuring a WebLogic Server Dynamic Cluster
 • Configuring Oracle HTTP Server as a WebLogic Server Cluster Proxy
 • Debugging Cluster Errors

Server Migration

 • Cluster Leasing
 • Candidate Machines

Transactions

 • Describing the WebLogic Server Transaction Architecture
 • Configuring a Database as the Persistent Store for WebLogic Server Transactions

WebLogic Server Security

 • Describing the WebLogic Server Security Architecture
 • Configuring an External LDAP Product as the WebLogic Server Authentication Provider

Backing Up and Restoring a Domain

 • Backing Up a WebLogic Server Domain
 • Restoring a WebLogic Server Domain

 


۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد