دوره ها• oracle database 12c:program with PLSQL

کد دوره:OR129
قیمت دوره:39000000 ریال
مدت دوره:40
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Application Express: Administration

کد دوره:OR130
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:16
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Application Express Workshop I Ed 2 NEW

کد دوره:OR131
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:40
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Application Express Workshop II Ed 2 NEW

کد دوره:OR132
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:24
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Data Modeling and Relational Database Design

کد دوره:OR133
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:32
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Database: SQL Tuning for Developers

کد دوره:OR134
قیمت دوره:40000000 ریال
مدت دوره:24
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Database 12c: Use XML DB

کد دوره:OR135
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:40
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Using Java - for PL/SQL and Database Developers

کد دوره:OR136
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:16
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Application Express Workshop I, II Ed2 Pack

کد دوره:OR137
قیمت دوره:100000000 ریال
مدت دوره:64
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Database 11g: Administration Workshop I

کد دوره:OR218
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:40
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد