دوره هافهرست دوره های توسعه برنامه های کاربردی

• Oracle Forms Developer 10g: Build Internet Applications

کد دوره:OR108
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:40
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Reports Developer 10g: Build Reports

کد دوره:OR109
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:40
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Database 11g: Advanced PL/SQL

کد دوره:OR116
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:24
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Application Express: Developing Web Applications

کد دوره:OR119
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:40
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Spatials 11g: Essentials and Advanced Pack

کد دوره:OR121
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:64
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle 11g: XML Fundamentals

کد دوره:OR123
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:16
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Fusion Middleware 11g: Java Programming

کد دوره:OR124
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:40
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications with ADF...

کد دوره:OR125
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:40
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications with ADF...

کد دوره:OR126
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:32
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Fusion Middleware 11g: Java - ADF Pack

کد دوره:OR127
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:112
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد