دوره ها• Oracle BI 11gR1: Introduction to System Administration

کد دوره:OR320
قیمت دوره:8000000 ریال
مدت دوره:24
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Warehouse Builder 11gR2 Pack

کد دوره:OR321
قیمت دوره:22000000 ریال
مدت دوره:72
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle BI Suite11gR1: Create Analyses, Dashboards & Repositories...

کد دوره:OR322
قیمت دوره:20000000 ریال
مدت دوره:64
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle GoldenGate 12c: Advanced Configuration for Oracle NEW

کد دوره:OR324
قیمت دوره:13500000 ریال
مدت دوره:32
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration New

کد دوره:OR325
قیمت دوره:14000000 ریال
مدت دوره:40
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Database 11g: Data Mining Techniques

کد دوره:OR326
قیمت دوره:8600000 ریال
مدت دوره:16
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle GoldenGate 12c: Fundamentals for Oracle

کد دوره:OR327
قیمت دوره:13500000 ریال
مدت دوره:32
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Data Integrator 12c: Advanced Integration and Development...

کد دوره:OR328
قیمت دوره:11000000 ریال
مدت دوره:24
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle GoldenGate 12c: Management Pack Overview NEW

کد دوره:OR329
قیمت دوره:7500000 ریال
مدت دوره:16
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Big Data Fundamentals Ed 1 NEW

کد دوره:OR330
قیمت دوره:15000000 ریال
مدت دوره:40
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد