دوره ها• Oracle Database: Analytic SQL for Data Warehousing

کد دوره:OR316
قیمت دوره:20000000 ریال
مدت دوره:8
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle BI Publisher 11gR1: Fundamentals

کد دوره:OR317
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:32
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle BI Suite 11gR1: Create Analyses and Dashboards

کد دوره:OR318
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:32
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle BI Suite 11g R1: Build Repositories

کد دوره:OR319
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:40
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle BI 11gR1: Introduction to System Administration

کد دوره:OR320
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:24
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Warehouse Builder 11gR2 Pack

کد دوره:OR321
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:72
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle BI Suite11gR1: Create Analyses, Dashboards & Repositories...

کد دوره:OR322
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:64
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle GoldenGate 12c: Advanced Configuration for Oracle NEW

کد دوره:OR324
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:32
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration New

کد دوره:OR325
قیمت دوره:50000000 ریال
مدت دوره:40
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Database : Data Mining Techniques

کد دوره:OR326
قیمت دوره:27000000 ریال
مدت دوره:16
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد