دوره ها

Oracle BI 11gR1: Introduction to System Administration

• کد دوره : OR320
• مدت دوره : 24 ساعت
• شهریه : 0 ریال
پیش ثبت نام

برای این دوره ، کلاس عمومی برنامه ریزی نشده است.
لطفا پیش ثبت نام نمایید

 

What you will learn:

In this course you learn how to use the following tools to manage Oracle Business Intelligence (BI): Fusion Middleware (FMW) Control to monitor manage, and configure Oracle BI system components Oracle WebLogic Server (WLS) Administration Console to monitor and manage Oracle BI JEE Java components Oracle Process Manager and Notification Server (OPMN) Tool to manage Oracle BI system components Oracle BI Administration Tool to perform administrative tasks. This course provides tutorials and step-by-step demonstrations for Oracle BI system administration. The course begins with an overview of Oracle BI system administration tasks, the Oracle BI system logical architecture, and the tools used to complete system administration tasks. As the course progresses, you learn how to centrally manage Oracle BI system tasks and components using Fusion Middleware Control and the Oracle WebLogic Server Administration Console. You learn how to stop and start Oracle BI components, scale an Oracle BI deployment, deploy Oracle BI for high availability, manage performance tuning and query caching, diagnose and resolve system issues, enable usage tracking, and set up and manage Oracle BI security.

Learn To:
 • Manage performance tuning and query caching to improve Oracle BI query performance
 • Use Fusion Middleware Control to diagnose and resolve issues in Oracle BI
 • Set up, configure, and manage Oracle BI security
 • Set up a clustered environment to deploy Oracle BI for high availability
 • Use Oracle BI system administration tools to monitor, manage, and configure Oracle BI system components
 • Use vertical and horizontal scaling to manage the capacity of an Oracle BI deployment
Learn To:
 • Use vertical and horizontal scaling to manage the capacity of an Oracle BI deployment
 • Use Fusion Middleware Control to diagnose and resolve issues in Oracle BI
 • Set up, configure, and manage Oracle BI security
 • Set up a clustered environment to deploy Oracle BI for high availability
 • Use Oracle BI system administration tools to monitor, manage, and configure Oracle BI system components
 • Manage performance tuning and query caching to improve Oracle BI query performance

Audience:

 • Administrator
 • Architect
 • Business Analysts
 • Business Intelligence Developer
 • Security Administrators
 • System Administrator
 • Technical Administrator
 • Support Engineer

Course Objectives:

 • Enable usage tracking to track queries and database usage, and improve query performance
 • Identify Oracle BI system administration tasks
 • Describe the Oracle BI system logical architecture
 • Identify and describe Oracle BI Java components and Oracle BI system component
 • Identify and describe the system administration tools that are available for managing Oracle BI
 • Centrally manage Oracle BI components using Fusion Middleware Control
 • Centrally manage Oracle BI Java components using the Oracle WebLogic Server Administration Console
 • Stop and start Oracle BI components
 • Vertically and horizontally scale Oracle BI components
 • Set up security to authenticate users and assign appropriate permissions and privileges
 • Apply cache management techniques to maintain and enhance query performance
 • Set up query logging for testing and debugging
 • Deploy Oracle BI for high availability
 • Diagnose and resolve issues in Oracle BI using diagnostic log files

Course Topics:

Oracle BI System Administration Overview

 • Identifying Oracle BI System Administration Tasks
 • Describing the Oracle BI System Logical Architecture
 • Identifying Oracle BI Java Components
 • Identifying Oracle BI System Components
 • Identifying Oracle BI System Administration Tools

Managing Oracle Business Intelligence

 • Using Fusion Middleware (FMW) Control to Centrally Manage Oracle BI System Components
 • Using Oracle WebLogic Server Administration Console to Centrally Manage Oracle BI Java Components

Configuring the Oracle BI System

 • Using Fusion Middleware Control to Configure Oracle BI
 • Using the Oracle BI Systems Management API to Update Oracle BI Configuration Settings
 • Using a Text Editor to Configure Oracle BI
 • Using the Fusion Middleware Control MBean Browser to Update Configuration Settings
 • Locating Oracle BI Configuration Files

Starting and Stopping Oracle BI

 • Starting Oracle Business Intelligence
 • Using Fusion Middleware Control to Manage Oracle BI System Components
 • Using Oracle WebLogic Server Administration Console to Control Managed Servers
 • Using OPMN to Manage Oracle BI System Components

Scaling an Oracle BI Deployment

 • Performing an Enterprise Install for New Installations
 • Performing an Enterprise Install to Scale Out Existing Installations
 • Setting Up Shared Files and Directories
 • Setting Up Global Cache
 • Using Fusion Middleware Control to Scale System Components
 • Validating That Your System Has Been Scaled Correctly

Deploying Oracle BI For High Availability

 • Using FMW Control to Identify Single Points of Failure
 • Using FMW Control to Configure Primary and Secondary Servers
 • Exploring the Oracle BI Cluster Server Startup Process
 • Using the Cluster Manager
 • Troubleshooting an Oracle BI Clustered Environment

Managing Performance Tuning and Query Caching

 • Using FMW Control to View Performance Metrics
 • Using FMW Control to Disallow Repository Updates
 • Using FMW Control to Set User Session Log-Off Period
 • Using FMW Control to Set Performance Configuration Options
 • Using FMW Control to Configure Caching
 • Using Cache Manager
 • Seeding the Cache

Diagnosing and Resolving Issues in Oracle BI

 • Locating Diagnostic Log and Configuration Files
 • Enabling Query Logging for a User
 • Managing the Query Log

Managing Usage Tracking

 • Setting Up a Usage Tracking Business Model
 • Enabling and Testing Usage Tracking

Oracle BI Security

 • Exploring Default Security Settings
 • Creating Users and Groups
 • Creating Application Roles
 • Setting Up Repository Object Permissions
 • Setting Up Row-Level Security (Data Filters)
 • Setting Up Row-Level Security in the Database
 • Setting Query Limits
 • Setting Up Presentation Object Permissions and System Privileges

 


۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد