دوره هافهرست دوره های انباره داده

• 11i/2.6 Implement Oracle Workflow

کد دوره:OR311
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:40
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Database : Data Warehousing Fundamentals

کد دوره:OR313
قیمت دوره:30000000 ریال
مدت دوره:24
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Data Integration and ETL with Oracle Warehouse Builder

کد دوره:OR314
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:48
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Database: Analytic SQL for Data Warehousing

کد دوره:OR316
قیمت دوره:20000000 ریال
مدت دوره:8
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Warehouse Builder 11gR2 Pack

کد دوره:OR321
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:72
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle GoldenGate 12c: Advanced Configuration for Oracle NEW

کد دوره:OR324
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:32
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration New

کد دوره:OR325
قیمت دوره:50000000 ریال
مدت دوره:40
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle GoldenGate 12c: Fundamentals for Oracle

کد دوره:OR327
قیمت دوره:33000000 ریال
مدت دوره:32
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Data Integrator 12c: Advanced Integration and Development...

کد دوره:OR328
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:24
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle GoldenGate 12c: Management Pack Overview NEW

کد دوره:OR329
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:16
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد