دوره ها

Oracle Application Express: Administration

• کد دوره : OR130
• مدت دوره : 16 ساعت
• شهریه : 0 ریال
پیش ثبت نام

برای این دوره ، کلاس عمومی برنامه ریزی نشده است.
لطفا پیش ثبت نام نمایید

What you will learn:

In this course, students will learn the different ways in which Oracle Application Express can be installed and will perform a full development environment installation. They will identify the three options of configuring a web server for Oracle Application Express and will install and configure the Oracle APEX Listener. They will also learn to troubleshoot installation issues and review the installation log. The students will learn to log into the Oracle Application Express Administration Interface and manage an entire development Instance. They will learn to create users and workspaces and manage and monitor the Oracle Application Express instance. They will also learn to log into the Oracle Application Express application as a workspace administrator and monitor and manage a Oracle Application Express workspace.


Learn To:

 • Install and Configure Oracle APEX Listener
 • Create and Manage Workspaces and Users
 • Configure Administration Services
 • Manage and Monitor An Entire Developement Instance
 • Manage and Monitor Workspaces
 • Install Oracle Application Express

Audience:

 • Application Developers
 • Business Analysts
 • Data Modelers
 • Database Administrators
 • Database Designers
 • System Analysts

Audience

 • Administrator
 • Application Developers
 • Database Administrators
 • Web Administrator

Related Training

Required Prerequisites:

 • Basic database administration knowledge
 • Oracle Database 11g: Administration Workshop I Release 2

Course Objectives:

 • CCreate a workspace and workspace administrator
 • Create users and user groups
 • Create service requests
 • View workspace reports and dashboards
 • Manage an entire Oracle Application Express Instance
 • Monitor instance and workspace activities
 • Log into Oracle Application Express and Oracle Application Express Administration
 • Use the APEX_INSTANCE_ADMIN API
 • Identify installation options
 • Verify installation requirements
 • Install Oracle Application Express successfully
 • Install Oracle APEX listener with Oracle WebLogic Server
 • Configure Oracle APEX Listener
 • Configure Administration Services

Course Topics:

Course Overview

 • Course Objectives
 • Suggested Schedule
 • Course Environment
 • Accessing the labs Directory

Introduction

 • What is Oracle Application Express?
 • Applications Developed Using APEX
 • Key Features
 • History
 • Architecture
 • Web Server Options
 • Terms and Concepts
 • Database Administration and Linux Review

Installing Oracle Application Express

 • Types of Installations
 • Installation Steps
 • Deciding Which Web Server To Use
 • Verifying Installation Requirements
 • Installing Full Development Environment
 • Reviewing the Created Database Accounts
 • Setting Password for Admin User
 • Configuring the APEX Accounts

Installing and Configuring Oracle APEX Listener

 • What is Oracle APEX Listener?
 • Architecture
 • Installation Requirements
 • Installation Steps
 • Creating a WAR File for Application Express Images
 • Deploying WAR Files
 • Creating Administrator and Manager Users
 • Creating Admin and Manager Roles

Creating Workspaces

 • Overview
 • Creating Workspaces
 • Provisioning Modes
 • Setting the Provisioning Mode
 • Creating a Workspace Manually
 • Creating a User
 • Creating Schemas
 • Managing Existing Workspaces

Configuring Administration Services

 • Configuring Instance Settings
 • Email Configuration Options
 • Configuring Report Printing
 • Configuring Security Settings
 • Setting Instance Administrator Password Policy
 • Configuring Features
 • Enabling Database Monitoring
 • Configuring Application Development Features

Administering a Workspace

 • Accessing the Administration Page
 • Manage Services Overview
 • Creating a Service Request
 • Setting Workspace Preferences
 • Creating Announcements
 • Creating Users and Groups
 • Monitoring Activity
 • Using Dashboards

Administering An APEX Instance

 • Managing Service Requests
 • Types of Requests
 • Managing Session State
 • Exporting/Importing Workspaces
 • Managing Public Themes
 • Monitoring Activity
 • Managing Announcements
 • Creating a Site-Specific Tasks List

Using the APEX_INSTANCE_ADMIN API

 • About the APEX_INSTANCE_ADMIN API
 • Creating a Workspace
 • Deleting a Workspace
 • Viewing the Schemas Assigned to a Workspace
 • Adding a Schema to a Workspace
 • Retrieving/Setting Parameters
 • Configuring Emails
 • Configuring Print Server

Key APEX Administration Tasks

 • Instance Administrator Tasks
 • Handling Service Requests
 • Handling Unlock Account Requests
 • Handling Reset Password Requests
 • Handling Invalid Credentials Errors
 • Monitoring Performance
 • Monitoring Database Locks
 • Reviewing the Database Alert Log

 

 


۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد