دوره ها

Oracle Database 12c Program with PLSQL

• کد دوره : OR129
• مدت دوره : 40 ساعت
• شهریه : 39.000.000 ریال
پیش ثبت نام

ردیف شهریه روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع کلاس ظرفیت لینک ثبت نام
1 39.000.000 ریال ???? ?? 10???14(online) 17 فروردين 1403 12 ثبت نام

What you will learn:

This Oracle Database: Program with PL/SQL training starts with an introduction to PL/SQL and then explores the benefits of this powerful programming language. Through hands-on instruction from expert Oracle instructors, you'll learn to develop stored procedures, functions, packages and more.


Learn To:

 • Conditionally control code flow (loops, control structures).
 • Use PL/SQL packages to group and contain related constructs.
 • Create triggers to solve business challenges.
 • Use some of the Oracle supplied PL/SQL packages to generate screen output and file output.
 • Create anonymous PL/SQL blocks, functions and procedures.
 • Declare PL/SQL Variables.

Benefits To You

Ensure fast, reliable, secure and easy to manage performance. Optimize database workloads, lower IT costs and deliver a higher quality of service by enabling consolidation onto database clouds.

 

Use Oracle SQL Developer

 

You’ll use Oracle SQL Developer to develop these program units. SQL*Plus and JDeveloper are introduced in this course as optional tools.


Course Bundle

 

Note: This course is a combination of Oracle Database: PL/SQL Fundamentals and Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units courses.


Audience

 • Application Developers
 • Database Administrators
 • Developer
 • Forms Developer
 • PL/SQL Developer
 • Portal Developer
 • System Analysts
 • Technical Consultant

Related Training

Required Prerequisites:

 • Oracle Database: Introduction to SQL
 • Oracle Database: SQL Workshop I NEW
 • Oracle Database: SQL Workshop II NEW

Suggested Prerequisites:

 • Previous programming experience

Course Objectives:

 • Use conditional compilation to customize the functionality in a PL/SQL application without removing any source code
 • Design PL/SQL packages to group related constructs
 • Create overloaded package subprograms for more flexibility
 • Design PL/SQL anonymous blocks that execute efficiently
 • Use the Oracle supplied PL/SQL packages to generate screen output, file output and mail output
 • Write dynamic SQL for more coding flexibility
 • Describe the features and syntax of PL/SQL
 • Create and debug stored procedures and functions
 • Use PL/SQL programming constructs and conditionally control code flow (loops, control structures, and explicit cursors)
 • Manage dependencies between PL/SQL subprograms
 • Handle runtime errors
 • Create triggers to solve business challenges

Course Topics:

Introduction

 • Course Objectives
 • Course Agenda
 • Describe the Human Resources (HR) Schema
 • PL/SQL development environments available in this course
 • Introduction to SQL Developer

Introduction to PL/SQL

 • Overview of PL/SQL
 • Identify the benefits of PL/SQL Subprograms
 • Overview of the types of PL/SQL blocks
 • Create a Simple Anonymous Block
 • How to generate output from a PL/SQL Block?

Declare PL/SQL Identifiers

 • List the different Types of Identifiers in a PL/SQL subprogram
 • Usage of the Declarative Section to Define Identifiers
 • Use variables to store data
 • Identify Scalar Data Types
 • The %TYPE Attribute
 • What are Bind Variables?
 • Sequences in PL/SQL Expressions

Restricting and Sorting Data

 • Limiting the Rows
 • Rules of precedence for operators in an expression
 • Substitution Variables
 • Using the DEFINE and VERIFY command

Write Executable Statements

 • Describe Basic PL/SQL Block Syntax Guidelines
 • Learn to Comment the Code
 • Deployment of SQL Functions in PL/SQL
 • How to convert Data Types?
 • Describe Nested Blocks
 • Identify the Operators in PL/SQL

Interaction with the Oracle Server

 • Invoke SELECT Statements in PL/SQL
 • Retrieve Data in PL/SQL
 • SQL Cursor concept
 • Avoid Errors by using Naming Conventions when using Retrieval and DML Statements
 • Data Manipulation in the Server using PL/SQL
 • Understand the SQL Cursor concept
 • Use SQL Cursor Attributes to Obtain Feedback on DML
 • Save and Discard Transactions

Control Structures

 • Conditional processing using IF Statements
 • Conditional processing using CASE Statements
 • Describe simple Loop Statement
 • Describe While Loop Statement
 • Describe For Loop Statement
 • Use the Continue Statement

Composite Data Types

 • Use PL/SQL Records
 • The %ROWTYPE Attribute
 • Insert and Update with PL/SQL Records
 • INDEX BY Tables
 • Examine INDEX BY Table Methods
 • Use INDEX BY Table of Records

Explicit Cursors

 • What are Explicit Cursors?
 • Declare the Cursor
 • Open the Cursor
 • Fetch data from the Cursor
 • Close the Cursor
 • Cursor FOR loop
 • The %NOTFOUND and %ROWCOUNT Attributes
 • Describe the FOR UPDATE Clause and WHERE CURRENT Clause

Exception Handling

 • Understand Exceptions
 • Handle Exceptions with PL/SQL
 • Trap Predefined Oracle Server Errors
 • Trap Non-Predefined Oracle Server Errors
 • Trap User-Defined Exceptions
 • Propagate Exceptions
 • RAISE_APPLICATION_ERROR Procedure

Stored Procedures

 • Create a Modularized and Layered Subprogram Design
 • Modularize Development With PL/SQL Blocks
 • Understand the PL/SQL Execution Environment
 • List the benefits of using PL/SQL Subprograms
 • List the differences between Anonymous Blocks and Subprograms
 • Create, Call, and Remove Stored Procedures
 • Implement Procedures Parameters and Parameters Modes
 • View Procedure Information

Stored Functions and Debugging Subprograms

 • Create, Call, and Remove a Stored Function
 • Identify the advantages of using Stored Functions
 • Identify the steps to create a stored function
 • Invoke User-Defined Functions in SQL Statements
 • Restrictions when calling Functions
 • Control side effects when calling Functions
 • View Functions Information
 • How to debug Functions and Procedures?

Packages

 • Listing the advantages of Packages
 • Describe Packages
 • What are the components of a Package?
 • Develop a Package
 • How to enable visibility of a Package’s Components?
 • Create the Package Specification and Body using the SQL CREATE Statement and SQL Developer
 • Invoke the Package Constructs
 • View the PL/SQL Source Code using the Data Dictionary

Deploying Packages

 • Overloading Subprograms in PL/SQL
 • Use the STANDARD Package
 • Use Forward Declarations to solve Illegal Procedure Reference
 • Implement Package Functions in SQL and Restrictions
 • Persistent State of Packages
 • Persistent State of a Package Cursor

Creating Views

 • Overview of views

Managing Schema Objects

 • Managing constraints
 • Creating and using temporary tables
 • Creating and using external tables
 • Control side effects of PL/SQL Subprograms
 • Invoke PL/SQL Tables of Records in Packages

Implement Oracle-Supplied Packages in Application Development

 • What are Oracle-Supplied Packages?
 • Examples of some of the Oracle-Supplied Packages
 • How does the DBMS_OUTPUT Package work?
 • Use the UTL_FILE Package to Interact with Operating System Files
 • Invoke the UTL_MAIL Package
 • Write UTL_MAIL Subprograms

Dynamic SQL

 • The Execution Flow of SQL
 • What is Dynamic SQL?
 • Declare Cursor Variables
 • Dynamically Executing a PL/SQL Block
 • Configure Native Dynamic SQL to Compile PL/SQL Code
 • How to invoke DBMS_SQL Package?
 • Implement DBMS_SQL with a Parameterized DML Statement
 • Dynamic SQL Functional Completeness

Design Considerations for PL/SQL Code

 • Standardize Constants and Exceptions
 • Understand Local Subprograms
 • Write Autonomous Transactions
 • Implement the NOCOPY Compiler Hint
 • Invoke the PARALLEL_ENABLE Hint
 • The Cross-Session PL/SQL Function Result Cache
 • The DETERMINISTIC Clause with Functions
 • Usage of Bulk Binding to Improve Performance

Triggers

 • Describe Triggers
 • Identify the Trigger Event Types and Body
 • Business Application Scenarios for Implementing Triggers
 • Create DML Triggers using the CREATE TRIGGER Statement and SQL Developer
 • Identify the Trigger Event Types, Body, and Firing (Timing)
 • Differences between Statement Level Triggers and Row Level Triggers
 • Create Instead of and Disabled Triggers
 • How to Manage, Test and Remove Triggers?

Creating Compound, DDL, and Event Database Triggers

 • What are Compound Triggers?
 • Identify the Timing-Point Sections of a Table Compound Trigger
 • Understand the Compound Trigger Structure for Tables and Views
 • Implement a Compound Trigger to Resolve the Mutating Table Error
 • Comparison of Database Triggers to Stored Procedures
 • Create Triggers on DDL Statements
 • Create Database-Event and System-Events Triggers
 • System Privileges Required to Manage Triggers

PL/SQL Compiler

 • What is the PL/SQL Compiler?
 • Describe the Initialization Parameters for PL/SQL Compilation
 • List the new PL/SQL Compile Time Warnings
 • Overview of PL/SQL Compile Time Warnings for Subprograms
 • List the benefits of Compiler Warnings
 • List the PL/SQL Compile Time Warning Messages Categories
 • Setting the Warning Messages Levels: Using SQL Developer, PLSQL_WARNINGS Initialization Parameter, and the DBMS_
 • View Compiler Warnings: Using SQL Developer, SQL*Plus, or the Data Dictionary Views

Manage Dependencies

 • Overview of Schema Object Dependencies
 • Query Direct Object Dependencies using the USER_DEPENDENCIES View
 • Query an Object’s Status
 • Invalidation of Dependent Objects
 • Display the Direct and Indirect Dependencies
 • Fine-Grained Dependency Management in Oracle Database 12c
 • Understand Remote Dependencies
 • Recompile a PL/SQL Program Unit

 

 


۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد