تقویم آموزشی

ردیف عنوان دوره آموزشی روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع کلاس قیمت دوره
(ریال)
لینک
ثبت نام
1 Oracle Linux 7: Essentials and System Administration... پنجشنبه ها (9تا14) 30 فروردين 1397 18.700.000 ثبت نام
2 Oracle Big Data Fundamentals Ed 1 NEW پنجشنبه ها (13:30تا17:30) 30 فروردين 1397 20.000.000 ثبت نام
3 LPIC-1 جمعه ها (9تا15) 31 فروردين 1397 10.500.000 ثبت نام
4 Oracle Database 12c: Introduction to SQL شنبه-سه شنبه (17تا21) 1 ارديبهشت 1397 11.900.000 ثبت نام
5 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 3 ارديبهشت 1397 26.500.000 ثبت نام
6 Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 3 ارديبهشت 1397 12.000.000 ثبت نام
7 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques پنجشنبه ها (9تا13) 6 ارديبهشت 1397 11.000.000 ثبت نام
8 Oracle Database 12c Program with PLSQL جمعه ها (9تا13) 7 ارديبهشت 1397 13.500.000 ثبت نام
9 Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop... یکشنبه ها (17تا21) 9 ارديبهشت 1397 17.000.000 ثبت نام
10 Oracle Database 12c: Admin, Install and Upgrade... یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 9 ارديبهشت 1397 16.000.000 ثبت نام
11 Oracle WebLogic Server 12c: Administration I, II... پنجشنبه ها (9تا15) 13 ارديبهشت 1397 30.500.000 ثبت نام
12 Oracle Database 12c: Implement Partitioning Ed 1... جمعه ها (9تا14) 14 ارديبهشت 1397 7.000.000 ثبت نام
13 Oracle BI Suite 11gR1: Create Analyses and... دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 19 ارديبهشت 1397 14.500.000 ثبت نام
14 Oracle BI Suite11gR1: Create Analyses, Dashboards &... دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 19 ارديبهشت 1397 26.500.000 ثبت نام
15 Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration... دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 19 ارديبهشت 1397 18.000.000 ثبت نام
16 Oracle Big Data Fundamentals Ed 1 NEW جمعه ها (9تا13) 20 ارديبهشت 1397 20.000.000 ثبت نام
17 Oracle Database 12c: Managing Multitenant Architecture یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 23 ارديبهشت 1397 12.000.000 ثبت نام
18 Oracle Database 12c: Data Guard Administration دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 24 ارديبهشت 1397 15.000.000 ثبت نام
19 Oracle Database 11g: Administration Workshop I یکشنبه-سه شنبه (16تا20) 25 ارديبهشت 1397 14.000.000 ثبت نام
20 Oracle Database 11g: Administration Workshop I&II Pack یکشنبه-سه شنبه (16تا20) 25 ارديبهشت 1397 25.000.000 ثبت نام
21 Oracle Database 12c: RAC and Grid Infrastructure... دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 26 ارديبهشت 1397 16.500.000 ثبت نام
22 Oracle Database 12c: Admin, Install and Upgrade... پنجشنبه ها (9تا13) 27 ارديبهشت 1397 16.000.000 ثبت نام
23 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques پنجشنبه ها (9تا13) 3 خرداد 1397 11.000.000 ثبت نام
24 Oracle Database 12c: Introduction to SQL شنبه-سه شنبه (17تا21) 5 خرداد 1397 11.900.000 ثبت نام
25 Oracle Database 12c: New Features for Administrators... یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 6 خرداد 1397 13.500.000 ثبت نام
26 Oracle Database 12c: High Availability New Features یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 6 خرداد 1397 8.600.000 ثبت نام
27 LPIC-2 یکشنبه-سه شنبه (13تا17) 8 خرداد 1397 11.000.000 ثبت نام
28 Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning... شنبه ها (17تا21) 12 خرداد 1397 16.500.000 ثبت نام
29 Oracle BI Suite 11g R1: Build Repositories دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 14 خرداد 1397 15.500.000 ثبت نام
30 Oracle GoldenGate 12c: Advanced Configuration for Oracle... دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 21 خرداد 1397 13.500.000 ثبت نام

۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد