تقویم آموزشی

ردیف عنوان دوره آموزشی روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع کلاس قیمت دوره
(ریال)
لینک
ثبت نام
1 LPIC-1 پنجشنبه ها 9 الی 13 (Online یا حضوری) 5 فروردين 1400 16.500.000 ثبت نام
2 LPIC-2 جمعه ها 9 الی 13(Online یا حضوری) 6 فروردين 1400 16.500.000 ثبت نام
3 Oracle Database 12c Program with PLSQL شنبه - دوشنبه ها 17 الی 21(Online یا حضوری) 14 فروردين 1400 19.000.000 ثبت نام
4 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack یکشنبه - سه شنبه ها 17 الی 21(Online یا حضوری) 15 فروردين 1400 36.000.000 ثبت نام
5 Oracle Database : Data Warehousing Fundamentals یکشنبه - سه شنبه ها 17 الی 21(Online یا حضوری) 15 فروردين 1400 14.000.000 ثبت نام
6 Oracle BI Suite12c: Create Analyses, Dashboards &... شنبه - دوشنبه ها 17 الی 21(Online یا حضوری) 16 فروردين 1400 36.500.000 ثبت نام
7 Oracle BI 12c: Create Analyses and Dashboard شنبه - دوشنبه ها 17 الی 21(Online یا حضوری) 16 فروردين 1400 21.000.000 ثبت نام
8 Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning... چهارشنبه ها 17 الی 21(Online یا حضوری) 18 فروردين 1400 22.000.000 ثبت نام
9 Oracle Database: SQL Tuning for Developers پنجشنبه ها 9 الی 13 (Online یا حضوری) 19 فروردين 1400 18.500.000 ثبت نام
10 Oracle Database : Data Mining Techniques پنجشنبه ها 14 الی 18 (Online یا حضوری) 19 فروردين 1400 17.500.000 ثبت نام
11 Oracle Database 12c: Security جمعه ها 9 الی 13 (Online یا حضوری) 20 فروردين 1400 20.000.000 ثبت نام
12 Oracle Database 12c Program with PLSQL جمعه ها 9 الی 13(Online یا حضوری) 20 فروردين 1400 19.000.000 ثبت نام
13 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2... یکشنبه - سه شنبه ها 17 الی 21(Online یا حضوری) 21 فروردين 1400 22.500.000 ثبت نام
14 Oracle Database 12c: Data Guard Administration چهارشنبه ها 17 الی 21(Online یا حضوری) 25 فروردين 1400 24.000.000 ثبت نام
15 Oracle Application Express Workshop I, II Ed2... پنجشنبه ها 9 الی 13 (Online یا حضوری) 26 فروردين 1400 36.000.000 ثبت نام
16 Oracle Database 12c: RAC Administration جمعه ها 9 الی 13 (Online یا حضوری) 27 فروردين 1400 22.500.000 ثبت نام
17 Oracle Database 12c: Introduction to SQL شنبه - دوشنبه ها 17 الی 21(Online یا حضوری) 28 فروردين 1400 18.000.000 ثبت نام
18 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack شنبه - چهارشنبه ها 17 الی 21(Online یا حضوری) 28 فروردين 1400 36.000.000 ثبت نام
19 Oracle Database : Data Warehousing Fundamentals شنبه - چهارشنبه ها 17 الی 21(Online یا حضوری) 28 فروردين 1400 14.000.000 ثبت نام
20 Oracle BI Suite12c: Create Analyses, Dashboards &... یکشنبه - سه شنبه ها 17 الی 21(Online یا حضوری) 31 فروردين 1400 36.500.000 ثبت نام
21 Oracle BI 12c: Create Analyses and Dashboard یکشنبه - سه شنبه ها 17 الی 21(Online یا حضوری) 31 فروردين 1400 21.000.000 ثبت نام
22 Oracle GoldenGate 12c: Fundamentals for Oracle شنبه - چهارشنبه ها 17 الی 21(Online یا حضوری) 1 ارديبهشت 1400 23.500.000 ثبت نام
23 LPIC-1 شنبه - دوشنبه ها 9 الی 13(Online یا حضوری) 4 ارديبهشت 1400 16.500.000 ثبت نام
24 Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration... یکشنبه - سه شنبه ها 9 الی 13 (Online یا حضوری) 5 ارديبهشت 1400 23.500.000 ثبت نام
25 Oracle Big Data Fundamentals Ed 1 NEW یکشنبه - سه شنبه ها 17 الی 21(Online یا حضوری) 5 ارديبهشت 1400 29.500.000 ثبت نام
26 Oracle Database 12c Program with PLSQL یکشنبه - سه شنبه ها 17 الی 21(Online یا حضوری) 5 ارديبهشت 1400 19.000.000 ثبت نام
27 Oracle Database : Data Mining Techniques یکشنبه - سه شنبه ها 9 الی 13 (Online یا حضوری) 5 ارديبهشت 1400 17.500.000 ثبت نام
28 Oracle Database 12c: Introduction to SQL یکشنبه - سه شنبه ها 17 الی 21(Online یا حضوری) 5 ارديبهشت 1400 18.000.000 ثبت نام
29 LPIC-2 یکشنبه - پنجشنبه ها 9 الی 13 (Online یا حضوری) 12 ارديبهشت 1400 16.500.000 ثبت نام
30 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2... دوشنبه - پنجشنبه ها 17 الی 21(Online یا حضوری) 13 ارديبهشت 1400 22.500.000 ثبت نام
31 Oracle BI 12c: Build Repositories شنبه - دوشنبه ها 17 الی 21(Online یا حضوری) 13 ارديبهشت 1400 23.000.000 ثبت نام
32 Oracle Database: Analytic SQL for Data Warehousing پنجشنبه - جمعه 9 الی 13 (Online یا حضوری) 16 ارديبهشت 1400 7.500.000 ثبت نام
33 Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration... شنبه - چهارشنبه ها 17 الی 21(Online یا حضوری) 18 ارديبهشت 1400 23.500.000 ثبت نام
34 Oracle Database: Analytic SQL for Data Warehousing شنبه - دوشنبه ها 17 الی 21(Online یا حضوری) 18 ارديبهشت 1400 7.500.000 ثبت نام
35 Oracle Database 12c: RAC Administration شنبه - دوشنبه ها 17 الی 21(Online یا حضوری) 20 ارديبهشت 1400 22.500.000 ثبت نام
36 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2... یکشنبه - سه شنبه ها 17 الی 21(Online یا حضوری) 21 ارديبهشت 1400 22.500.000 ثبت نام
37 Oracle Database 12c: ASM Administration چهارشنبه ها 17 الی 21(Online یا حضوری) 22 ارديبهشت 1400 12.000.000 ثبت نام
38 Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop... شنبه - دوشنبه ها 17 الی 21(Online یا حضوری) 27 ارديبهشت 1400 26.000.000 ثبت نام
39 Oracle Database 12c: Introduction to SQL شنبه - دوشنبه ها 17 الی 21(Online یا حضوری) 28 ارديبهشت 1400 18.000.000 ثبت نام
40 Oracle Database: Analytic SQL for Data Warehousing پنجشنبه ها 14 الی 18 (Online یا حضوری) 30 ارديبهشت 1400 7.500.000 ثبت نام
41 Oracle Database 12c Program with PLSQL شنبه - دوشنبه ها 17 الی 21(Online یا حضوری) 1 خرداد 1400 19.000.000 ثبت نام
42 Oracle Database 12c: Data Guard Administration شنبه - دوشنبه ها 17 الی 21(Online یا حضوری) 1 خرداد 1400 24.000.000 ثبت نام
43 Oracle BI 12c: Build Repositories یکشنبه - سه شنبه ها 17 الی 21(Online یا حضوری) 2 خرداد 1400 23.000.000 ثبت نام
44 Oracle Database : Data Mining Techniques پنجشنبه -جمعه ها 9 الی 13 (Online یا حضوری) 16 خرداد 1400 17.500.000 ثبت نام
45 Oracle Database: Analytic SQL for Data Warehousing پنجشنبه ها 14 الی 18 (Online یا حضوری) 20 خرداد 1400 7.500.000 ثبت نام

۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد