تقویم آموزشی

ردیف عنوان دوره آموزشی روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع کلاس قیمت دوره
(ریال)
لینک
ثبت نام
1 Oracle Database 12c: Introduction to SQL شنبه-دوشنبه (17تا21) 1 ارديبهشت 1399 18.000.000 ثبت نام
2 Oracle Database 12c Program with PLSQL یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 2 ارديبهشت 1399 19.000.000 ثبت نام
3 Oracle WebLogic Server 12c: Administration I, II... چهارشنبه ها (17تا21) 3 ارديبهشت 1399 40.000.000 ثبت نام
4 Oracle Database 12c: Introduction to SQL جمعه ها (9تا14) 5 ارديبهشت 1399 18.000.000 ثبت نام
5 Oracle Database 12c Program with PLSQL جمعه ها (9تا14) 5 ارديبهشت 1399 19.000.000 ثبت نام
6 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 7 ارديبهشت 1399 36.000.000 ثبت نام
7 Oracle Database : Data Warehousing Fundamentals یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 7 ارديبهشت 1399 14.000.000 ثبت نام
8 Oracle Database 12c: RAC Administration چهارشنبه ها (17تا21) 10 ارديبهشت 1399 22.000.000 ثبت نام
9 Oracle Database 12c: Introduction to SQL پنجشنبه ها (14تا18) 11 ارديبهشت 1399 18.000.000 ثبت نام
10 Oracle BI 12c: Create Analyses and Dashboard پنجشنبه ها (8.45 تا13.45) 11 ارديبهشت 1399 21.000.000 ثبت نام
11 Oracle BI Suite12c: Create Analyses, Dashboards &... پنجشنبه ها (8.45تا13.45) 11 ارديبهشت 1399 36.500.000 ثبت نام
12 LPIC-1 یکشنبه-سه شنبه (10تا14) 16 ارديبهشت 1399 16.500.000 ثبت نام
13 Oracle Database 12c: Admin, Install and Upgrade... پنجشنبه ها (9تا13) 16 ارديبهشت 1399 23.500.000 ثبت نام
14 LPIC-2 شنبه-دوشنبه (10تا14) 22 ارديبهشت 1399 16.500.000 ثبت نام
15 Oracle Application Express Workshop I, II Ed2... یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 28 ارديبهشت 1399 36.000.000 ثبت نام
16 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack شنبه-دوشنبه (9تا13) 29 ارديبهشت 1399 36.000.000 ثبت نام
17 Oracle Database : Data Warehousing Fundamentals شنبه-دوشنبه (9تا13) 29 ارديبهشت 1399 14.000.000 ثبت نام
18 Oracle BI Suite12c: Create Analyses, Dashboards &... شنبه-چهارشنبه (10تا14) 31 ارديبهشت 1399 36.500.000 ثبت نام
19 Oracle BI 12c: Create Analyses and Dashboard شنبه-چهارشنبه (10تا14) 31 ارديبهشت 1399 21.000.000 ثبت نام
20 Oracle GoldenGate 12c: Fundamentals for Oracle چهارشنبه ها (17تا21) 31 ارديبهشت 1399 23.500.000 ثبت نام
21 Oracle Database 12c: Admin, Install and Upgrade... جمعه - شنبه - یکشنبه - دوشنبه (9تا17) 2 خرداد 1399 23.500.000 ثبت نام
22 Oracle BI 12c: Create Analyses and Dashboard شنبه- یکشنبه - دوشنبه (9تا17) 3 خرداد 1399 21.000.000 ثبت نام
23 Oracle Database 12c: Introduction to SQL شنبه ها (17تا21) 3 خرداد 1399 18.000.000 ثبت نام
24 Oracle Database 12c: Admin, Install and Upgrade... یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 6 خرداد 1399 23.500.000 ثبت نام
25 Oracle Database 12c: Introduction to SQL یکشنبه-سه شنبه (10تا14) 6 خرداد 1399 18.000.000 ثبت نام
26 Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration... یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 6 خرداد 1399 23.500.000 ثبت نام
27 Oracle WebLogic Server 12c: Administration I, II... پنجشنبه ها (14تا18) 8 خرداد 1399 40.000.000 ثبت نام
28 Introduction to Data mining with Python پنجشنبه ها (9تا13) 8 خرداد 1399 12.000.000 ثبت نام
29 Oracle Database 12c Program with PLSQL شنبه-دوشنبه (10تا14) 10 خرداد 1399 19.000.000 ثبت نام
30 Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop... شنبه-دوشنبه (17تا21) 10 خرداد 1399 26.000.000 ثبت نام
31 Oracle Database 12c: RAC Administration شنبه-دوشنبه (17تا21) 10 خرداد 1399 22.000.000 ثبت نام
32 Oracle Database 12c Program with PLSQL سه شنبه ها (17تا21) 13 خرداد 1399 19.000.000 ثبت نام
33 Oracle Database 12c: Introduction to SQL چهارشنبه - پنجشنبه - جمعه (9تا17) 14 خرداد 1399 18.000.000 ثبت نام
34 Oracle Big Data Fundamentals Ed 1 NEW چهارشنبه- پنجشنبه- جمعه (9تا18) 14 خرداد 1399 29.500.000 ثبت نام
35 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack یکشنبه-سه شنبه (10تا14) 20 خرداد 1399 36.000.000 ثبت نام
36 Oracle Database : Data Warehousing Fundamentals یکشنبه-سه شنبه (10تا14) 20 خرداد 1399 14.000.000 ثبت نام
37 Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning... چهارشنبه ها (17تا21) 21 خرداد 1399 22.000.000 ثبت نام
38 Oracle BI 12c: Build Repositories پنجشنبه ها (8.30 تا13.30) 22 خرداد 1399 23.000.000 ثبت نام
39 Oracle BI 12c: Build Repositories شنبه-چهارشنبه (10تا14) 24 خرداد 1399 23.000.000 ثبت نام
40 Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration... شنبه-دوشنبه (9تا13) 24 خرداد 1399 23.500.000 ثبت نام
41 Oracle Application Express Workshop I, II Ed2... شنبه-دوشنبه (9تا13) 31 خرداد 1399 36.000.000 ثبت نام

۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد