تقویم آموزشی

ردیف عنوان دوره آموزشی روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع کلاس قیمت دوره
(ریال)
لینک
ثبت نام
1 Oracle Database 12c: Introduction to SQL پنجشنبه ها (14تا18) 4 مهر 1398 15.000.000 ثبت نام
2 Oracle Database 12c Program with PLSQL پنجشنبه ها (14تا18) 4 مهر 1398 15.900.000 ثبت نام
3 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack یکشنبه -سه شنیه (17تا21) 7 مهر 1398 30.500.000 ثبت نام
4 Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 7 مهر 1398 14.500.000 ثبت نام
5 Oracle Database 12c Program with PLSQL شنبه-دوشنبه (17تا21) 8 مهر 1398 15.900.000 ثبت نام
6 Oracle Database 12c: Introduction to SQL یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 16 مهر 1398 15.000.000 ثبت نام
7 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques چهارشنبه ها (13تا17) 17 مهر 1398 13.500.000 ثبت نام
8 LPIC-1 یکشنبه ها (12تا17) 21 مهر 1398 14.500.000 ثبت نام
9 Oracle Database 12c: RAC Administration چهار شنبه ها (17تا21) 24 مهر 1398 21.000.000 ثبت نام
10 Oracle Database 12c: Introduction to SQL پنجشنبه-جمعه-شنبه (9تا17) 25 مهر 1398 15.000.000 ثبت نام
11 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques پنجشنبه-جمعه (9تا17) 25 مهر 1398 13.500.000 ثبت نام
12 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack یکشنبه-سه شنبه (10تا14) 30 مهر 1398 30.500.000 ثبت نام
13 Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals یکشنبه-سه شنبه (10تا14) 30 مهر 1398 14.500.000 ثبت نام
14 Oracle Database 12c: Introduction to SQL شنیه.یکشنبه.دوشنبه (9تا17) 3 آبان 1398 15.000.000 ثبت نام
15 Oracle BI 12c: Create Analyses and Dashboard شنبه-یکشنبه-دوشنبه (9تا17) 4 آبان 1398 17.500.000 ثبت نام
16 Oracle Database 12c: Admin, Install and Upgrade... چهارشنبه ها (17تا21) 8 آبان 1398 21.500.000 ثبت نام
17 Oracle Database 12c Program with PLSQL جمعه ها (9تا14) 10 آبان 1398 15.900.000 ثبت نام
18 Oracle Database 12c: Introduction to SQL جمعه ها (9تا14) 10 آبان 1398 15.000.000 ثبت نام
19 Introduction to Data mining with Python شنبه ها (17تا21) 11 آبان 1398 10.000.000 ثبت نام
20 Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning... یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 12 آبان 1398 22.500.000 ثبت نام
21 Oracle Application Express Workshop I, II Ed2... یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 12 آبان 1398 30.000.000 ثبت نام
22 Oracle BI Suite12c: Create Analyses, Dashboards &... شنبه-دوشنبه (17تا21) 13 آبان 1398 32.500.000 ثبت نام
23 Oracle BI 12c: Create Analyses and Dashboard شنبه-دوشنبه (17تا21) 13 آبان 1398 17.500.000 ثبت نام
24 Oracle BI 12c: Build Repositories شنبه-دوشنبه (10تا14) 13 آبان 1398 19.500.000 ثبت نام
25 Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration... یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 14 آبان 1398 19.000.000 ثبت نام
26 Oracle Database 11g: Analytic SQL for Data... سه شنبه ها (13تا17) 14 آبان 1398 7.500.000 ثبت نام
27 Oracle Database 12c Program with PLSQL چهارشنیه-پنجشنبه-جمعه (9تا17) 15 آبان 1398 15.900.000 ثبت نام
28 Oracle Database 12c: Introduction to SQL شنبه-دوشنبه (17تا21) 18 آبان 1398 15.000.000 ثبت نام
29 Oracle GoldenGate 12c: Fundamentals for Oracle دوشنبه ها (17تا21) 20 آبان 1398 23.500.000 ثبت نام
30 Oracle Database: SQL Tuning for Developers دوشنبه ها (17تا21) 20 آبان 1398 14.500.000 ثبت نام
31 Oracle Database 11g: Advanced PL/SQL یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 21 آبان 1398 13.500.000 ثبت نام
32 Oracle Big Data Fundamentals Ed 1 NEW چهارشنبه ها (17تا21) 22 آبان 1398 24.500.000 ثبت نام
33 Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning... شنبه ها (17تا21) 25 آبان 1398 22.500.000 ثبت نام
34 Oracle Database 12c: Data Guard Administration شنبه-چهارشنبه (17تا21) 26 آبان 1398 21.000.000 ثبت نام
35 Introduction to Data mining with Python یکشنبه ها (10تا14) 26 آبان 1398 10.000.000 ثبت نام
36 Oracle Application Express Workshop I, II Ed2... یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 28 آبان 1398 30.000.000 ثبت نام
37 Oracle BI 12c: Build Repositories شنبه-چهارشنبه (17تا21) 29 آبان 1398 19.500.000 ثبت نام
38 Oracle Database 12c: Introduction to SQL شنبه ها (17تا21) 2 آذر 1398 15.000.000 ثبت نام
39 Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration... یکشنبه-سه شنبه (10تا14) 3 آذر 1398 19.000.000 ثبت نام
40 Introduction to Data mining with Python سه شنبه ها (17تا20) 5 آذر 1398 10.000.000 ثبت نام
41 Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop... یکشنبه-چهار شنبه (12تا17) 6 آذر 1398 22.500.000 ثبت نام
42 Oracle Database 12c: Introduction to SQL پنجشنبه ها (14/30تا18/30) 7 آذر 1398 15.000.000 ثبت نام
43 Oracle Database 12c Program with PLSQL پنجشنبه ها (14/30تا18/30) 7 آذر 1398 15.900.000 ثبت نام
44 Oracle BI 12c: Create Analyses and Dashboard یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 10 آذر 1398 17.500.000 ثبت نام
45 Oracle Database 11g: Analytic SQL for Data... یکشنبه ها (10تا14) 10 آذر 1398 7.500.000 ثبت نام
46 Oracle Database 12c: Admin, Install and Upgrade... پنجشنبه ها (9تا15) 14 آذر 1398 21.500.000 ثبت نام
47 Oracle WebLogic Server 12c: Administration I, II... پنجشنبه ها (9تا15) 14 آذر 1398 34.500.000 ثبت نام
48 LPIC-2 یکشنبه ها (12تا17) 24 آذر 1398 14.500.000 ثبت نام
49 Oracle Database 12c: New Features for Administrators... یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 26 آذر 1398 24.500.000 ثبت نام
50 Oracle Database 11g: Advanced PL/SQL دوشنبه ها (17تا20) 27 آذر 1398 13.500.000 ثبت نام

۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد