تقویم آموزشی

ردیف عنوان دوره آموزشی روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع کلاس قیمت دوره
(ریال)
لینک
ثبت نام
1 Oracle Database 11gR2: RAC and Grid Infrastructure... سه شنبه - چهارشنبه - پنجشنبه (9تا17) 28 آذر 1396 12.500.000 ثبت نام
2 Oracle BI Suite 11g R1: Build Repositories پنجشنبه ها 9 تا 13 7 دي 1396 12.500.000 ثبت نام
3 Oracle Database 12c Program with PLSQL جمعه ها 9 تا 14 8 دي 1396 11.000.000 ثبت نام
4 Oracle Database 12c Program with PLSQL پنجشنبه ها (13/30تا17/30) 14 دي 1396 11.000.000 ثبت نام
5 Oracle Database 11g: Administration Workshop I جمعه ها 9 تا 14 15 دي 1396 10.000.000 ثبت نام
6 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques شنبه ها (17تا21) 16 دي 1396 8.600.000 ثبت نام
7 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 18 دي 1396 22.000.000 ثبت نام
8 Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 18 دي 1396 10.000.000 ثبت نام
9 Oracle Database 12c: Introduction to SQL جمعه ها (9تا14) 22 دي 1396 9.500.000 ثبت نام
10 Oracle BI Suite11gR1: Create Analyses, Dashboards &... شنبه-سه شنبه (17تا21) 23 دي 1396 20.000.000 ثبت نام
11 Oracle WebLogic Server 12c: Administration I, II... دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 25 دي 1396 25.500.000 ثبت نام
12 Oracle Database 11g: Administration Workshop II یکشنبه-چهارشنبه (17تا21) 26 دي 1396 10.000.000 ثبت نام
13 Oracle Database 12c: Introduction to SQL شنبه-سه شنبه (17تا21) 3 بهمن 1396 9.500.000 ثبت نام
14 Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration... دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 4 بهمن 1396 14.000.000 ثبت نام
15 Oracle Database 11g: Administration Workshop I دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 4 بهمن 1396 10.000.000 ثبت نام
16 Oracle Database 12c: RAC and Grid Infrastructure... جمعه ها (9الی14) 6 بهمن 1396 13.500.000 ثبت نام
17 Oracle Database 12c: ASM Administration شنبه - سه شنبه (17تا21) 7 بهمن 1396 7.000.000 ثبت نام
18 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 9 بهمن 1396 22.000.000 ثبت نام
19 Oracle Database 11g: Administration Workshop II یکشنبه - چهارشنبه (17تا21) 11 بهمن 1396 10.000.000 ثبت نام
20 Oracle Database 12c: Data Guard Administration پنجشنبه ها (13/30تا17/30) 12 بهمن 1396 12.500.000 ثبت نام
21 Oracle Database 12c: Managing Multitenant Architecture پنجشنبه ها (9تا13) 12 بهمن 1396 7.000.000 ثبت نام
22 Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop... یکشنبه-چهارشنبه (17تا21) 15 بهمن 1396 13.000.000 ثبت نام
23 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2... یکشنبه-چهارشنبه (17تا21) 18 بهمن 1396 12.500.000 ثبت نام
24 Oracle Database 12c Program with PLSQL (شنبه -سه شنبه) (17تا21) 21 بهمن 1396 11.000.000 ثبت نام
25 Oracle BI Suite 11gR1: Create Analyses and... یکشنبه - پنج شنبه (17تا21)(9تا13) 26 بهمن 1396 11.000.000 ثبت نام
26 Oracle Database 12c Program with PLSQL شنبه-سه شنبه (17تا21) 28 بهمن 1396 11.000.000 ثبت نام
27 Oracle BI Suite 11gR1: Create Analyses and... سه شنبه - چهارشنبه - پنجشنبه (9تا17) 1 اسفند 1396 11.000.000 ثبت نام
28 Oracle Database 12c: New Features for Administrators... دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 2 اسفند 1396 13.500.000 ثبت نام
29 Oracle Database 12c: Managing Multitenant Architecture دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 2 اسفند 1396 7.000.000 ثبت نام
30 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques پنجشنبه ها (9تا13) 3 اسفند 1396 8.600.000 ثبت نام
31 Oracle BI Suite 11g R1: Build Repositories چهارشنبه - پنجشنبه -جمعه (9تا17) 9 اسفند 1396 12.500.000 ثبت نام
32 Oracle Database 12c: Implement Partitioning Ed 1... شنبه - سه شنبه (17تا21) 12 اسفند 1396 7.000.000 ثبت نام

۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد