تقویم آموزشی

ردیف عنوان دوره آموزشی روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع کلاس قیمت دوره
(ریال)
لینک
ثبت نام
1 LPIC-1 یکشنبه -سه شنبه (13تا17) 18 فروردين 1398 12.000.000 ثبت نام
2 Oracle Database 12c: Introduction to SQL جمعه ها (9تا14) 23 فروردين 1398 11.900.000 ثبت نام
3 Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals یکشنبه -سه شنبه (17تا21) 25 فروردين 1398 12.000.000 ثبت نام
4 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques دوشنبه ها (17تا21) 26 فروردين 1398 11.000.000 ثبت نام
5 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack یکشنبه -چهار شنبه (17تا21) 28 فروردين 1398 26.500.000 ثبت نام
6 Oracle BI Suite11gR1: Create Analyses, Dashboards &... شنبه -دوشنبه (17تا21) 31 فروردين 1398 26.500.000 ثبت نام
7 Oracle BI Suite 11gR1: Create Analyses and... شنبه -دوشنبه (17تا21) 31 فروردين 1398 14.500.000 ثبت نام
8 Oracle Big Data Fundamentals Ed 1 NEW یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 31 فروردين 1398 20.000.000 ثبت نام
9 LPIC-2 دوشنبه-چهارشنبه (13تا17) 4 ارديبهشت 1398 12.500.000 ثبت نام
10 Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning... چهارشنبه ها (17تا21) 4 ارديبهشت 1398 18.500.000 ثبت نام
11 Oracle Database 12c: Admin, Install and Upgrade... پنجشنبه ها (9تا13) 5 ارديبهشت 1398 16.000.000 ثبت نام
12 Oracle Database: SQL Tuning for Developers یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 9 ارديبهشت 1398 11.000.000 ثبت نام
13 Oracle BI Suite11gR1: Create Analyses, Dashboards &... یکشنبه-سه شنبه (9تا13) 10 ارديبهشت 1398 26.500.000 ثبت نام
14 Oracle BI Suite 11gR1: Create Analyses and... یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 10 ارديبهشت 1398 14.500.000 ثبت نام
15 Oracle Database 12c: Introduction to SQL شنبه-دوشنبه (17تا21) 14 ارديبهشت 1398 11.900.000 ثبت نام
16 Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals شنبه-چهارشنبه (9تا13) 18 ارديبهشت 1398 12.000.000 ثبت نام
17 Oracle BI Suite 11g R1: Build Repositories شنبه-دوشنبه (17تا21) 21 ارديبهشت 1398 15.500.000 ثبت نام
18 Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration... یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 24 ارديبهشت 1398 18.000.000 ثبت نام
19 Oracle Database 12c: RAC and Grid Infrastructure... چهارشنبه ها (17تا21) 25 ارديبهشت 1398 17.500.000 ثبت نام
20 Oracle Database: SQL Tuning for Developers یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 29 ارديبهشت 1398 11.000.000 ثبت نام
21 UNIX and Linux Essentials سه شنبه ها (10تا14) 31 ارديبهشت 1398 12.000.000 ثبت نام
22 Oracle Big Data Fundamentals Ed 1 NEW یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 31 ارديبهشت 1398 20.000.000 ثبت نام
23 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack یکشنبه-چهارشنبه (17تا21) 1 خرداد 1398 26.500.000 ثبت نام
24 Oracle Application Express Workshop I, II Ed2... پنجشنبه ها (9تا13) 2 خرداد 1398 30.000.000 ثبت نام
25 Oracle Database 12c Program with PLSQL جمعه ها (9تا14) 3 خرداد 1398 13.500.000 ثبت نام
26 Oracle Database 12c: Introduction to SQL جمعه ها (9تا14) 3 خرداد 1398 11.900.000 ثبت نام
27 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques سه شنبه ها (13تا17) 7 خرداد 1398 11.000.000 ثبت نام
28 Oracle WebLogic Server 12c: Administration I, II... چهارشنبه ها (17تا21) 8 خرداد 1398 32.500.000 ثبت نام
29 Oracle Database 12c Program with PLSQL شنبه-دوشنبه (17تا21) 11 خرداد 1398 13.500.000 ثبت نام
30 Oracle BI Suite 11g R1: Build Repositories یکشنبه-سه شنبه (13تا17) 12 خرداد 1398 15.500.000 ثبت نام
31 Oracle Database 12c: Introduction to SQL سه شنبه-چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه (9تا17) 14 خرداد 1398 11.900.000 ثبت نام
32 Oracle Database 12c Program with PLSQL سه شنبه-چهارشنبه-پنجشنیه-جمعه (9تا17) 14 خرداد 1398 13.500.000 ثبت نام
33 Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration... شنبه-چهارشنبه (9تا13) 18 خرداد 1398 18.000.000 ثبت نام
34 Oracle GoldenGate 12c: Fundamentals for Oracle پنجشنبه ها (13/30تا17/30) 23 خرداد 1398 13.500.000 ثبت نام

۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد