تقویم آموزشی

ردیف عنوان دوره آموزشی روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع کلاس قیمت دوره
(ریال)
لینک
ثبت نام
1 LPIC-1 یکشنبه -سه شنبه 13 - 9 (حضوری) 16 فروردين 1401 28.000.000 ثبت نام
2 Oracle WebLogic Server 12c: Administration I, II... شنبه - دوشنبه ها 17-21 (Onlineیاحضوری) 20 فروردين 1401 99.000.000 ثبت نام
3 Oracle Database : Data Mining Techniques سه شنبه ها 17-21 (Onlineیاحضوری) 23 فروردين 1401 27.000.000 ثبت نام
4 Oracle Database 12c Program with PLSQL شنبه - چهارشنبه 17-21 ( Onlineیاحضوری) 27 فروردين 1401 35.000.000 ثبت نام
5 Oracle Database 12c: Introduction to SQL پنجشنبه ها 10-14 ( Onlineیاحضوری) 1 ارديبهشت 1401 35.000.000 ثبت نام
6 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2... یکشنبه -سه شنبه 17-21 (Onlineیاحضوری) 6 ارديبهشت 1401 45.000.000 ثبت نام
7 Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop... شنبه - چهارشنبه 17-21 ( Onlineیاحضوری) 7 ارديبهشت 1401 35.000.000 ثبت نام
8 Oracle Database 12c: Data Guard Administration شنبه - چهارشنبه 17-21 (Onlineیاحضوری) 7 ارديبهشت 1401 36.000.000 ثبت نام
9 Oracle BI Suite12c: Create Analyses, Dashboards &... پنجشنبه ها 13 - 9 (حضوری) 8 ارديبهشت 1401 65.000.000 ثبت نام
10 Oracle Database: SQL Tuning for Developers پنجشنبه ها 14-17 ( Onlineیاحضوری) 8 ارديبهشت 1401 30.000.000 ثبت نام
11 Introduction to Data mining with Python یکشنبه - سه شنبه 17-21(Onlineیاحضوری) 11 ارديبهشت 1401 25.000.000 ثبت نام
12 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack پنجشنبه ها 13-9( Online یا حضوری) 15 ارديبهشت 1401 75.000.000 ثبت نام
13 Oracle BI 12c: Create Analyses and Dashboard پنجشنبه ها 13 - 9 (حضوری) 18 ارديبهشت 1401 35.000.000 ثبت نام
14 Oracle Database 12c Program with PLSQL پنجشنبه ها 14 - 10 (حضوری) 22 ارديبهشت 1401 35.000.000 ثبت نام
15 Oracle WebLogic Server 12c: Administration I, II... چهارشنبه ها 17 - 21 ( Online) 28 ارديبهشت 1401 99.000.000 ثبت نام
16 Oracle Application Express Workshop I, II Ed2... پنجشنبه ها 14 -10 (حضوری) 29 ارديبهشت 1401 100.000.000 ثبت نام
17 Oracle Database 12c: Introduction to SQL یکشنبه - سه شنبه 17-21(حضوری) 8 خرداد 1401 35.000.000 ثبت نام
18 Oracle BI Suite12c: Create Analyses, Dashboards &... یکشنبه - سه شنبه 17-21 (حضوری) 8 خرداد 1401 65.000.000 ثبت نام
19 Oracle BI 12c: Build Repositories یکشنبه - سه شنبه 13 - 9 (online) 9 خرداد 1401 35.000.000 ثبت نام
20 Oracle Database 12c Program with PLSQL شنبه - چهارشنبه 17-21 (Onlineیاحضوری) 11 خرداد 1401 35.000.000 ثبت نام
21 Oracle Database 12c: Introduction to SQL پنجشنبه ها 14 - 10 (حضوری) 12 خرداد 1401 35.000.000 ثبت نام
22 LPIC-2 شنبه - چهارشنبه 17-21 ( Onlineیاحضوری) 17 خرداد 1401 28.000.000 ثبت نام
23 Oracle GoldenGate 12c: Troubleshooting and Tuning پنجشنبه ها 13 - 9 (حضوری) 19 خرداد 1401 43.000.000 ثبت نام
24 Introduction to Data mining with Python جمعه ها 10 - 14 ( Online ) 20 خرداد 1401 25.000.000 ثبت نام
25 Oracle BI Suite12c: Create Analyses, Dashboards &... شنبه - دوشنبه 17-21 ( Onlineیاحضوری) 21 خرداد 1401 65.000.000 ثبت نام
26 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack یکشنبه - سه شنبه 15-19 (Onlineیاحضوری) 24 خرداد 1401 75.000.000 ثبت نام
27 Oracle BI Suite12c: Create Analyses, Dashboards &... پنجشنبه ها 14 - 10 (حضوری) 26 خرداد 1401 65.000.000 ثبت نام
28 Oracle WebLogic Server 12c: Administration I, II... پنجشنبه ها 9 الی 13 ( Online یا حضوری) 26 خرداد 1401 99.000.000 ثبت نام
29 Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning... شنبه - چهارشنبه 17-21 ( Onlineیاحضوری) 28 خرداد 1401 48.000.000 ثبت نام
30 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2... شنبه - دوشنبه 17-21 (Onlineیاحضوری) 30 خرداد 1401 45.000.000 ثبت نام
31 Oracle Database 12c: Introduction to SQL یکشنبه -سه شنبه 17- 21 (حضوری) 31 خرداد 1401 35.000.000 ثبت نام
32 Oracle Database 12c: Introduction to SQL یکشنبه -سه شنبه 17- 21 (حضوری) 31 خرداد 1401 35.000.000 ثبت نام

۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد