تقویم آموزشی

ردیف عنوان دوره آموزشی روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع کلاس قیمت دوره
(ریال)
لینک
ثبت نام
1 LPIC-1 جمعه ها (9تا14) 6 مهر 1397 12.000.000 ثبت نام
2 Oracle Database 12c: Introduction to SQL یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 8 مهر 1397 11.900.000 ثبت نام
3 Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals شنبه-دوشنبه (17تا21) 9 مهر 1397 12.000.000 ثبت نام
4 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack شنبه-دوشنبه (17تا21) 9 مهر 1397 26.500.000 ثبت نام
5 Oracle BI Suite11gR1: Create Analyses, Dashboards &... شنبه-چهارشنبه (17تا21) 11 مهر 1397 26.500.000 ثبت نام
6 Oracle BI Suite 11gR1: Create Analyses and... شنبه- چهارشنبه (17تا21) 11 مهر 1397 14.500.000 ثبت نام
7 Oracle Big Data Fundamentals Ed 1 NEW پنجشنبه ها (9تا13) 12 مهر 1397 20.000.000 ثبت نام
8 Oracle WebLogic Server 12c: Administration I, II... پنجشنبه ها (9تا15) 12 مهر 1397 30.500.000 ثبت نام
9 LPIC-1 شنبه-دوشنبه (10تا14) 21 مهر 1397 12.000.000 ثبت نام
10 Oracle GoldenGate 12c: Fundamentals for Oracle دوشنبه-چهارشنبه (12تا16) 23 مهر 1397 13.500.000 ثبت نام
11 Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration... شنبه-دوشنبه (17تا21) 30 مهر 1397 18.000.000 ثبت نام
12 Oracle BI Suite11gR1: Create Analyses, Dashboards &... یکشنبه-پنجشنبه (17تا21)-(9تا13) 6 آبان 1397 26.500.000 ثبت نام
13 Oracle BI Suite 11gR1: Create Analyses and... یکشنبه-پنجشنبه (17تا21)-(9تا13) 6 آبان 1397 14.500.000 ثبت نام
14 Oracle Database 12c: Introduction to SQL جمعه ها (9تا14) 11 آبان 1397 11.900.000 ثبت نام
15 Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 14 آبان 1397 12.000.000 ثبت نام
16 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 14 آبان 1397 26.500.000 ثبت نام
17 Oracle Database 12c: Security سه شنبه الی جمعه (9تا17) 15 آبان 1397 14.000.000 ثبت نام
18 Oracle Big Data Fundamentals Ed 1 NEW سه شنبه الی جمعه (9تا17) 15 آبان 1397 20.000.000 ثبت نام
19 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques چهارشنبه الی پنجشنبه (9تا17) 16 آبان 1397 11.000.000 ثبت نام
20 Oracle Database 12c: Data Guard Administration پنجشنبه ها (17تا21) 24 آبان 1397 15.000.000 ثبت نام
21 Oracle Database 11g: Analytic SQL for Data... شنبه ها (17تا21) 26 آبان 1397 5.500.000 ثبت نام
22 Oracle Database 11g: Administration Workshop I شنبه ها (17تا21) 26 آبان 1397 14.000.000 ثبت نام
23 Oracle BI Suite 11g R1: Build Repositories یکشنبه-پنجشنبه (17تا21) 1 آذر 1397 15.500.000 ثبت نام
24 LPIC-2 شنبه-سه شنبه (17تا21) 3 آذر 1397 12.500.000 ثبت نام
25 Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration... دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 7 آذر 1397 18.000.000 ثبت نام
26 Oracle Database 12c: RAC Administration Ed 1.1 شنبه-دوشنبه (17تا21) 10 آذر 1397 18.000.000 ثبت نام
27 Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning... دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 10 آذر 1397 16.500.000 ثبت نام
28 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack یکشنبه-پنجشنبه (17تا21)-(9تا13) 11 آذر 1397 26.500.000 ثبت نام
29 Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals یکشنبه-پنجشنبه (17تا21)-(9تا13) 11 آذر 1397 12.000.000 ثبت نام
30 Oracle Database 12c: Admin, Install and Upgrade... یکشنبه-پنجشنبه (17تا21) 11 آذر 1397 16.000.000 ثبت نام
31 Oracle Database 12c: Data Guard Administration دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 12 آذر 1397 15.000.000 ثبت نام
32 Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop... دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 14 آذر 1397 16.500.000 ثبت نام
33 Oracle Database 12c: New Features for Administrators... یکشنبه-پنجشنبه (17تا21)-(9تا13) 15 آذر 1397 13.500.000 ثبت نام
34 Oracle GoldenGate 12c: Fundamentals for Oracle یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 25 آذر 1397 13.500.000 ثبت نام

۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد