تقویم آموزشی

ردیف عنوان دوره آموزشی روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع کلاس قیمت دوره
(ریال)
لینک
ثبت نام
1 Oracle Database 12c Program with PLSQL پنجشنبه ها (14تا18) 28 شهريور 1398 15.900.000 ثبت نام
2 Oracle Database 12c: Introduction to SQL پنجشنبه ها (14تا18) 4 مهر 1398 15.000.000 ثبت نام
3 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack یکشنبه -سه شنیه (17تا21) 7 مهر 1398 30.500.000 ثبت نام
4 Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 7 مهر 1398 14.500.000 ثبت نام
5 Oracle Database 12c Program with PLSQL شنبه-دوشنبه (17تا21) 8 مهر 1398 15.900.000 ثبت نام
6 Oracle Database 12c: RAC Administration Ed 1.1 چهارشنبه ها (17تا21) 10 مهر 1398 21.000.000 ثبت نام
7 Oracle Application Express Workshop I, II Ed2... یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 14 مهر 1398 30.000.000 ثبت نام
8 Oracle Database: SQL Tuning for Developers دوشنبه ها (17تا21) 15 مهر 1398 14.500.000 ثبت نام
9 Oracle Database 12c: Introduction to SQL یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 16 مهر 1398 15.000.000 ثبت نام
10 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques چهارشنبه ها (13تا17) 17 مهر 1398 13.500.000 ثبت نام
11 LPIC-1 یکشنبه ها (12تا17) 21 مهر 1398 14.500.000 ثبت نام
12 Oracle BI Suite11gR1: Create Analyses, Dashboards &... شنبه-چهارشنبه (10تا14) 24 مهر 1398 30.500.000 ثبت نام
13 Oracle Database 12c: Introduction to SQL پنجشنبه-جمعه-شنبه (9تا17) 25 مهر 1398 15.000.000 ثبت نام
14 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques پنجشنبه-جمعه (9تا17) 25 مهر 1398 13.500.000 ثبت نام
15 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack یکشنبه-سه شنبه (10تا14) 30 مهر 1398 30.500.000 ثبت نام
16 Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals یکشنبه-سه شنبه (10تا14) 30 مهر 1398 14.500.000 ثبت نام
17 Oracle Database 12c: Introduction to SQL شنیه.یکشنبه.دوشنبه (9تا17) 4 آبان 1398 15.000.000 ثبت نام
18 Oracle Database 12c: Admin, Install and Upgrade... چهارشنبه ها (17تا21) 8 آبان 1398 21.500.000 ثبت نام
19 Oracle Database 12c Program with PLSQL جمعه ها (9تا14) 10 آبان 1398 15.900.000 ثبت نام
20 Oracle Database 12c: Introduction to SQL جمعه ها (9تا14) 10 آبان 1398 15.000.000 ثبت نام
21 Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning... یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 12 آبان 1398 22.500.000 ثبت نام
22 Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration... یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 14 آبان 1398 19.000.000 ثبت نام
23 Oracle Database 11g: Analytic SQL for Data... سه شنبه ها (13تا17) 14 آبان 1398 7.500.000 ثبت نام
24 Oracle Database 12c Program with PLSQL چهارشنیه-پنجشنبه-جمعه (9تا17) 15 آبان 1398 15.900.000 ثبت نام
25 Oracle Database 12c: Admin, Install and Upgrade... پنجشنبه ها (9تا15) 16 آبان 1398 21.500.000 ثبت نام
26 Oracle WebLogic Server 12c: Administration I, II... پنجشنبه ها (9تا15) 16 آبان 1398 34.500.000 ثبت نام
27 Oracle Database 12c: Introduction to SQL شنبه-دوشنبه (17تا21) 18 آبان 1398 15.000.000 ثبت نام
28 Oracle GoldenGate 12c: Fundamentals for Oracle دوشنبه ها (17تا21) 20 آبان 1398 23.500.000 ثبت نام
29 Oracle Big Data Fundamentals Ed 1 NEW چهارشنبه ها (17تا21) 22 آبان 1398 24.500.000 ثبت نام
30 Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration... یکشنبه-سه شنبه (10تا14) 3 آذر 1398 19.000.000 ثبت نام
31 Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop... یکشنبه-چهار شنبه (12تا17) 6 آذر 1398 22.500.000 ثبت نام
32 Oracle Database 12c: Introduction to SQL پنجشنبه ها (14/30تا 18/30) 7 آذر 1398 15.000.000 ثبت نام
33 Oracle Database 12c Program with PLSQL پنجشنبه ها (14/30تا18/30) 7 آذر 1398 15.900.000 ثبت نام
34 LPIC-2 یکشنبه ها (12تا17) 24 آذر 1398 14.500.000 ثبت نام
35 Oracle Database 12c: New Features for Administrators... یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 26 آذر 1398 24.500.000 ثبت نام

۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد