تقویم آموزشی

ردیف عنوان دوره آموزشی روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع کلاس قیمت دوره
(ریال)
لینک
ثبت نام
1 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack دوشنبه - چهارشنبه 17 - 21 ( Online یا حضوری ) 26 خرداد 1400 43.200.000 ثبت نام
2 Oracle Database 12c Program with PLSQL یکشنبه - سه شنبه 17 - 21 ( Online یا حضوری ) 1 تير 1400 23.750.000 ثبت نام
3 LPIC-1 شنبه ها 9 الی 13 ( Online یا حضوری) 5 تير 1400 18.150.000 ثبت نام
4 Oracle Database : Data Mining Techniques یکشنبه - پنجشنبه ها 17 - 21 ( Online یا حضوری ) 6 تير 1400 21.880.000 ثبت نام
5 Introduction to Data mining with Python یکشنبه - سه شنبه 17 - 21 ( Online یا حضوری ) 6 تير 1400 12.000.000 ثبت نام
6 Oracle Database 12c: Introduction to SQL پنج شنبه ها 9 الی 13 ( Online یا حضوری) 10 تير 1400 22.500.000 ثبت نام
7 Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop... جمعه ها 9 الی 13 ( Online یا حضوری) 11 تير 1400 35.000.000 ثبت نام
8 Oracle Database: SQL Tuning for Developers سه شنبه ها 12 الی 16 15 تير 1400 23.130.000 ثبت نام
9 Oracle Database 12c: Data Guard Administration پنجشنبه ها 13-17 (Online یا حضوری) 17 تير 1400 33.000.000 ثبت نام
10 Oracle Database 12c: Security شنبه - دوشنبه ها 17 - 21 ( Online یا حضوری ) 19 تير 1400 35.000.000 ثبت نام
11 Oracle WebLogic Server 12c: Administration I, II... شنبه - چهارشنبه ها 17 - 21 ( Online یا حضوری ) 19 تير 1400 56.000.000 ثبت نام
12 LPIC-2 یکشنبه ها 9 الی 13 ( Online یا حضوری) 20 تير 1400 18.150.000 ثبت نام
13 Oracle Database 12c: Introduction to SQL شنبه - دوشنبه 17 - 21 ( Online یا حضوری ) 21 تير 1400 22.500.000 ثبت نام
14 Oracle Database 12c: Data Guard Administration پنجشنبه ها 9 الی 13 ( Online یا حضوری) 24 تير 1400 33.000.000 ثبت نام
15 Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning... جمعه ها 9 الی 13 ( Online یا حضوری) 25 تير 1400 33.000.000 ثبت نام
16 Oracle Database 12c Program with PLSQL جمعه ها 9 الی 13 ( Online یا حضوری) 25 تير 1400 23.750.000 ثبت نام
17 Oracle Database: Analytic SQL for Data Warehousing پنجشنبه - جمعه 9 الی 13 ( Online یا حضوری) 31 تير 1400 15.000.000 ثبت نام
18 Oracle Application Express Workshop I, II Ed2... شنبه - چهارشنبه ها 17 - 21 ( Online یا حضوری ) 2 مرداد 1400 51.100.000 ثبت نام
19 Oracle Database: SQL Tuning for Developers یکشنبه - پنجشنبه ها 17 - 21 ( Online یا حضوری ) 3 مرداد 1400 23.130.000 ثبت نام
20 Oracle BI Suite12c: Create Analyses, Dashboards &... یکشنبه - سه شنبه 17 - 21 ( Online یا حضوری ) 5 مرداد 1400 43.800.000 ثبت نام
21 Oracle BI 12c: Create Analyses and Dashboard یکشنبه - سه شنبه 17 - 21 ( Online یا حضوری ) 5 مرداد 1400 26.250.000 ثبت نام
22 Oracle WebLogic Server 12c: Administration I, II... چهارشنبه ها 17 - 21 ( Online یا حضوری ) 6 مرداد 1400 56.000.000 ثبت نام
23 Oracle Database 12c: Introduction to SQL یکشنبه - سه شنبه 17 - 21 ( Online یا حضوری ) 10 مرداد 1400 22.500.000 ثبت نام
24 Introduction to Data mining with Python دوشنبه ها 17 - 21 ( Online یا حضوری ) 11 مرداد 1400 12.000.000 ثبت نام
25 Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning... شنبه - دوشنبه ها 17 - 21 ( Online یا حضوری ) 11 مرداد 1400 33.000.000 ثبت نام
26 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2... شنبه - چهارشنبه ها 17 - 21 ( Online یا حضوری ) 13 مرداد 1400 51.100.000 ثبت نام
27 Oracle Database 12c: ASM Administration پنجشنبه ها 9 الی 13 ( Online یا حضوری) 14 مرداد 1400 16.800.000 ثبت نام
28 Oracle Database: Analytic SQL for Data Warehousing پنجشنبه - جمعه 9 الی 13 ( Online یا حضوری) 14 مرداد 1400 15.000.000 ثبت نام
29 Oracle Database 12c Program with PLSQL شنبه - دوشنبه ها 17 - 21 ( Online یا حضوری ) 16 مرداد 1400 23.750.000 ثبت نام
30 Oracle GoldenGate 12c: Fundamentals for Oracle شنبه - چهارشنبه ها 17 - 21 ( Online یا حضوری ) 16 مرداد 1400 33.000.000 ثبت نام
31 Oracle Big Data Fundamentals Ed 1 NEW یکشنبه - سه شنبه 17 - 21 ( Online یا حضوری ) 17 مرداد 1400 34.000.000 ثبت نام
32 Oracle Database 12c: Introduction to SQL یکشنبه - سه شنبه 17 - 21 ( Online یا حضوری ) 31 مرداد 1400 22.500.000 ثبت نام
33 Oracle BI 12c: Build Repositories یکشنبه - سه شنبه 17 - 21 ( Online یا حضوری ) 7 شهريور 1400 28.750.000 ثبت نام
34 Oracle Database 12c: RAC Administration یکشنبه - سه شنبه ها 17 - 21 ( Online یا حضوری ) 7 شهريور 1400 28.150.000 ثبت نام
35 Oracle Database : Data Mining Techniques پنجشنبه - جمعه ها 9 الی 13 ( Online یا حضوری) 11 شهريور 1400 21.880.000 ثبت نام
36 Introduction to Data mining with Python پنجشنبه - جمعه 9 الی 13 ( Online یا حضوری) 11 شهريور 1400 12.000.000 ثبت نام
37 Oracle Database: SQL Tuning for Developers شنبه - چهارشنبه ها 17 - 21 ( Online یا حضوری ) 13 شهريور 1400 23.130.000 ثبت نام
38 Oracle Database: Analytic SQL for Data Warehousing پنجشنبه ها 9 الی 13 ( Online یا حضوری) 18 شهريور 1400 15.000.000 ثبت نام

۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد