تقویم آموزشی

ردیف عنوان دوره آموزشی روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع کلاس قیمت دوره
(ریال)
لینک
ثبت نام
1 Oracle Database 12c Program with PLSQL یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 20 آبان 1397 13.500.000 ثبت نام
2 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques دوشنبه ها (17تا21) 19 آذر 1397 11.000.000 ثبت نام
3 Oracle Database 12c: RAC Administration Ed 1.1 چهارشنبه ها (17تا21) 5 دي 1397 18.000.000 ثبت نام
4 Oracle Application Express Workshop I, II Ed2... پنجشنبه ها (9تا13) 6 دي 1397 24.000.000 ثبت نام
5 Oracle BI Suite11gR1: Create Analyses, Dashboards &... شنبه-دوشنبه (17تا21) 8 دي 1397 26.500.000 ثبت نام
6 Oracle BI Suite 11gR1: Create Analyses and... شنبه-دوشنبه (17تا21) 8 دي 1397 14.500.000 ثبت نام
7 Oracle Database 11g: Analytic SQL for Data... پنجشنبه ها (9تا13) 13 دي 1397 5.500.000 ثبت نام
8 Oracle Database 12c: Introduction to SQL یکشنبه ها (17تا21) 16 دي 1397 11.900.000 ثبت نام
9 Oracle Database 12c Program with PLSQL دوشنبه ها (17تا21) 17 دي 1397 13.500.000 ثبت نام
10 Oracle Database 12c Program with PLSQL شنبه-چهارشنبه (17تا21) 19 دي 1397 13.500.000 ثبت نام
11 LPIC-1 شنبه ها (12تا 17) 22 دي 1397 12.000.000 ثبت نام
12 LPIC-2 سه شنبه ها (12تا17) 25 دي 1397 12.500.000 ثبت نام
13 Oracle WebLogic Server 11g: WebLogic Administration Pack پنجشنبه ها (9تا15) 27 دي 1397 24.000.000 ثبت نام
14 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 30 دي 1397 26.500.000 ثبت نام
15 Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 30 دي 1397 12.000.000 ثبت نام
16 Oracle Database 11g: Analytic SQL for Data... سه شنبه ها (17تا21) 2 بهمن 1397 5.500.000 ثبت نام
17 Oracle Database 12c: Introduction to SQL شنبه-چهارشنبه (17تا21) 3 بهمن 1397 11.900.000 ثبت نام
18 Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop... پنجشنبه ها (9تا13) 4 بهمن 1397 16.500.000 ثبت نام
19 Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning... پنجشنبه ها (13/30تا17/30) 4 بهمن 1397 18.500.000 ثبت نام
20 Oracle BI Suite 11g R1: Build Repositories شنبه-دوشنبه (17تا21) 6 بهمن 1397 15.500.000 ثبت نام
21 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques شنبه-دوشنبه (17تا21) 6 بهمن 1397 11.000.000 ثبت نام
22 Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration... یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 9 بهمن 1397 18.000.000 ثبت نام
23 Oracle Database 11gR2: RAC and Grid Infrastructure... چهارشنبه ها (17تا21) 10 بهمن 1397 12.500.000 ثبت نام
24 Oracle Database 12c: Admin, Install and Upgrade... پنجشنبه ها (9تا13) 11 بهمن 1397 16.000.000 ثبت نام
25 Oracle Database 12c: Introduction to SQL جمعه ها (14تا19) 12 بهمن 1397 11.900.000 ثبت نام
26 Oracle Database 12c Program with PLSQL جمعه ها (9تا14) 12 بهمن 1397 13.500.000 ثبت نام
27 Oracle Big Data Fundamentals Ed 1 NEW سه شنبه ها (17تا21) 16 بهمن 1397 20.000.000 ثبت نام
28 Oracle BI Suite11gR1: Create Analyses, Dashboards &... پنجشنبه ها (9تا13) 18 بهمن 1397 26.500.000 ثبت نام
29 Oracle Database 12c: Admin, Install and Upgrade... چهارشنبه ها (17تا21) 1 اسفند 1397 16.000.000 ثبت نام
30 Oracle Application Express Workshop I, II Ed2... پنجشنبه ها (9تا13) 9 اسفند 1397 24.000.000 ثبت نام
31 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques پنجشنبه ها (9تا13) 16 اسفند 1397 11.000.000 ثبت نام

۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد