دوره ها

Oracle Application Express: Advanced Workshop

• کد دوره : OR120
• مدت دوره : 40 ساعت
• شهریه : 8.100.000 ریال
پیش ثبت نام

برای این دوره ، کلاس عمومی برنامه ریزی نشده است.
لطفا پیش ثبت نام نمایید

 What you will learn:

Oracle Application Express Release 4.1 further streamlines the development of database-centric Web applications. In this course, participants learn to rapidly develop a Web application and then deploy using Oracle Application Express. Participants learn about the creation and management of database objects and about the two types of applications, database and websheet applications, along with the Various types of page wizards.

This workshop helps the participants to build on what they learned in the 5-day Oracle Application Express: Developing Web Applications course. Topics such as application navigation and content, Plug-ins and how they can be used in the APEX application are examined. Participants learn to define complex client-side behavior by making use of dynamic actions. In addition, how to build a Custom Tabular Form that uses collections and validations is discussed. Participants learn to extend their application in the areas of adding BLOB data, PDF printing, and Web services in addition to copying and modifying templates,creating and modifying a new theme. Knowledge on some of the advanced charting techniques is also shared. Examining some of the other APIs that are available as well as monitoring and managing the application using custom activity monitoring is discussed. This course is 50% lecture and 50% practices.

Learn To:

 • Include application navigation techniques such as Database-Driven report generation, Site Maps, Dashboards and Interactive Report Regions in APEX applications
 • Build custom tabular forms that contain validations and use collections
 • Use Dynamic Actions, Plug-ins, and advanced charting techniques
 • Extend applications to use binary large object (BLOB) data and Web Services
 • Print reports within APEX using report queries and report layouts utilizing BI Publisher
 • ntegrate APEX application with LDAP as well as prevent vulnerabilities associated with SQL Injection and Cross-Site Scripting attacks

Audience:

 • Application Developers
 • System Analysts
 • Developer
 • PL/SQL Developer
 • Business Analysts
 • Technical Consultant
 • Business Intelligence Developer
 • Forms Developer

Prerequisites:

Required Prerequisites:

 • Oracle Application Express: Developing Web Applications
  • Suggested Prerequisites:
   • Oracle Database 11g: SQL and PL/SQL Fundamentals
   • Oracle Database: SQL and PL/SQL Fundamentals

   Course Objectives:

   • Manage application navigation by using hierarchical lists with images, database-driven navigation, site maps, and dashboards
   • Build custom tabular forms that use collections and validations
   • Define Client-Side behaviors by using Dynamic Actions
   • Import, use Plug-ins and optimize the performance of Plug-ins
   • Extend applications by adding BLOB data, and incorporating Web services
   • Print reports within APEX using report queries and report layouts utilizing BI Publisher
   • Utilize advanced charting techniques in Application Express
   • Manipulate application content through templates, themes, and style sheets
   • Secure your application by using LDAP and prevent SQL injection attacks and cross-site scripting and usage of Session State Protection
   • Monitor and manage your application by using custom reports

   Course Topics:

   Managing Application Navigation

   • Building a Hierarchical List with Images
   • Building a Database Driven Navigation Report
   • Building a Site Map
   • Adding a Dashboard
   • Incorporating Security into Navigation
   • Manipulating Interactive Reports
   • Managing Feedback

   Building Database Applications

   • Discuss the difference between a Database Application and a Websheet Application
   • Identify the components of a database application
   • Create a database application from scratch
   • Create a database application from a spreadsheet

   Building Custom Tabular Forms

   • Building a Declarative Tabular Form
   • Building a Tabular Form Manually
   • Adding Validations to your Tabular Form
   • Managing Changes to the Tabular Form using Collections

   Defining Client-Side Behaviors

   • Examining the two types of Dynamic Actions
   • Creating Advanced Dynamic Actions to define complex Client-Side Behavior
   • Changing the Class When an Item Is Null
   • Disabling a Button When an Item Is Null
   • Highlighting an Item When the Value of Another Item Changes
   • Setting the Value of an Item When Another Item Changes
   • Deleting and Re-Creating a Row in a Report
   • Refreshing the Data in a Report Using Custom Filters

   Creating and Customizing Plug-ins

   • Identifying the Steps to Creating and Using Plug-in in your Application
   • Importing a Plug-in
   • Importing and Using the Notification Dynamic Action Plug-in
   • Optimizing the Performance of your Plug-ins
   • Creating and Using a Send E-mail Process Type Plug-in

   Extending Your Application

   • Adding binary large object (BLOB) data to your Application
   • Incorporating Web Services into your Application
   • Creating and Using a RESTful Web Service
   • Exposing a Report Region as a RESTful Web Service
   • Accessing Application Express Objects in SQL Developer

   Customizing Themes and Templates

   • Copying and Modifying a template
   • Creating and modifying a theme
   • Using a variety of styles in a template

   Utilizing Application Express Printing

   • Printing a Standard Report with Derived Output
   • Creating a PDF Report with Multiple Queries
   • Including Dynamic Images in Your Report
   • Creating a Report with a Custom XML and XSL
   • Creating a Report with a Dynamic Layout Selection

   Advanced Charting Techniques

   • Building different types of Charts
   • Creating a multiseries 3D Column chart
   • Creating a Combined Chart
   • Creating and Customizing a Project Gantt Chart
   • Creating and Customizing a Gauge Chart
   • Creating a Map and Associating Data with the Map

   Securing your Application

   • Authenticating Users Using LDAP
   • Preventing SQL Injection Attacks
   • Preventing Cross-Site Scripting
   • Using Session State Protection

   Monitoring and Managing your Application

   • Using Prepackaged Monitoring Capabilities
   • Monitoring Activity of your Application
   • Monitoring Performance of your Application
   • Tuning your Application

   Building a Hierarchical List with Images

   • Building a Database Driven Navigation Report
   • Building a Site Map
   • Adding a Dashboard
   • Incorporating Security into Navigation
   • Manipulating Interactive Reports
   • Managing Feedback

   Building Custom Tabular Forms

   • Building a Declarative Tabular Form
   • Building a Tabular Form Manually
   • Adding Validations to your Tabular Form
   • Managing Changes to the Tabular Form using Collections

   Defining Client-Side Behaviors

   • Examining the two types of Dynamic Actions
   • Creating Advanced Dynamic Actions to define complex Client-Side Behavior
   • Changing the Class When an Item Is Null
   • Disabling a Button When an Item Is Null
   • Highlighting an Item When the Value of Another Item Changes
   • Setting the Value of an Item When Another Item Changes
   • Deleting and Re-Creating a Row in a Report
   • Refreshing the Data in a Report Using Custom Filters

   Creating and Customizing Plug-ins

   • Identifying the Steps to Creating and Using Plug-in in your Application
   • Importing a Plug-in
   • Importing and Using the Star Rating Item Type Plug-in
   • Importing and Using the Notification Dynamic Action Plug-in
   • Optimizing the Performance of your Plug-ins
   • Creating and Using a Send E-mail Process Type Plug-in

   Deploying Your Application

   • Identify the supporting objects for your application
   • Export an application and its supporting objects
   • Import an application
   • Install the supporting objects

   Creating and Customizing Plug-ins

   • Identifying the Steps to Creating and Using Plug-in in your Application
   • Importing a Plug-in
   • Importing and Using the Star Rating Item Type Plug-in
   • Importing and Using the Notification Dynamic Action Plug-in
   • Optimizing the Performance of your Plug-ins
   • Creating and Using a Send E-mail Process Type Plug-in

   Extending Your Application

   • Adding binary large object (BLOB) data to your Application
   • Incorporating Web Services into your Application
   • Creating and Using a RESTful Web Service
   • Exposing a Report Region as a RESTful Web Service
   • Accessing Application Express Objects in SQL Developer

   Customizing Themes and Templates

   • Copying and Modifying a template
   • Creating and modifying a theme
   • Using a variety of styles in a template

   Utilizing Application Express Printing

   • Printing a Standard Report with Derived Output
   • Creating a PDF Report with Multiple Queries
   • Including Dynamic Images in Your Report
   • Creating a Report with a Custom XML and XSL
   • Creating a Report with a Dynamic Layout Selection

   Advanced Charting Techniques

   • Building different types of Charts
   • Creating a multiseries 3D Column chart
   • Creating a Combined Chart
   • Creating and Customizing a Project Gantt Chart
   • Creating and Customizing a Gauge Chart
   • Creating a Map and Associating Data with the Map

   Securing your Application

   • Authenticating Users Using LDAP
   • Preventing SQL Injection Attacks
   • Preventing Cross-Site Scripting
   • Using Session State Protection

   Monitoring and Managing your Application

   • Using Prepackaged Monitoring Capabilities
   • Monitoring Activity of your Application
   • Monitoring Performance of your Application
   • Tuning your Application

۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد