دوره ها

Oracle WebLogic Server 11g: Administration Overview

• کد دوره : OR507
• مدت دوره : 40 ساعت
• شهریه : 12.500.000 ریال
پیش ثبت نام

برای این دوره ، کلاس عمومی برنامه ریزی نشده است.
لطفا پیش ثبت نام نمایید

What you will learn:

This Oracle Fusion Middleware 11g course reviews some of the principal products and components under the Oracle Fusion Middleware umbrella. Get a high-level overview of the tools, tasks and techniques used to administer these products and components.

By enrolling in this course, you'll learn more about a wide range of products and tools, including: WebLogic Server, SOA Suite, Web Tier and Fusion Middleware Control.

Learn To:
 • Describe Oracle Fusion Middleware architecture.
 • Create and configure a WebLogic domain for Fusion Middleware.
 • Deploy applications, including SOA Composite applications.
 • Monitor and control Fusion Middleware components using Enterprise Manager Fusion Middleware Control and other tools.
 • Use the most common Fusion Middleware administration utilities.

Audience:

 • System Administrator
 • Technical Administrator

Prerequisites:

Suggested Prerequisites:

 • System administration experience
 • Familiarity with one or more Oracle FMW products

Course Objectives:

 • Install Fusion Middleware components
 • Configure the Metadata Repository for Fusion Middleware components
 • Create and extend WebLogic domains for Fusion Middleware components
 • Register system components with a WebLogic domain to enable monitoring by using Fusion Middleware Control
 • Configure Oracle Web Tier components as front-ends to Fusion Middleware components
 • Start, stop, reconfigure, and monitor WebLogic Server by using Fusion Middleware Control
 • Perform backup and recovery of a Fusion Middleware environment
 • Describe a high availability implementation for Fusion Middleware
 • Move a Fusion Middleware system from test to production by using Fusion Middleware utilities

Course Topics:

Fusion Middleware Products and Architecture

 • What is Middleware
 • Oracle Fusion Middleware Architecture
 • Oracle Fusion Middleware Products
 • Fusion Middleware Tools Overview

Fusion Middleware Repositories

 • The Metadata Repository and Which Products Use It
 • The Repository Creation Utility
 • SOA Suite Schema Overview
 • WebCenter Schema Overview
 • Identity Management Schema Overview

Fusion Middleware Installation Overview

 • Supported Configurations Overview
 • Installation Planning Overview
 • Enterprise Deployment Guides (EDG) Overview
 • Installation Directory Structure
 • WLS Installation Overview
 • SOA Installation Overview
 • Identity Management Installation Overview
 • Installing Patches

WebLogic Server Concepts

 • WebLogic Domain
 • Managed Server / Administration Server
 • Cluster/Machine
 • Starting / Stopping Servers
 • Node Manager
 • Application Deployment Concepts
 • Data Source Concepts
 • Java Message Service (JMS) Concepts

Core WebLogic Server Administration and Monitoring

 • Starting Servers with Start Scripts
 • Boot Identity File (boot.properties)
 • WLS Administration Console Overview
 • Enterprise Manager Fusion Middleware Control
 • MBean Basics and JMX
 • Comparison of Fusion Middleware Control and the WebLogic Server Admin Console
 • Enterprise Manager Grid Control
 • WebLogic Scripting Tool (WLST)

Node Manager

 • Node Manager Architecture
 • Node Manager Configuration (Java-based Node Manager)
 • Basic Node Manager Properties
 • Enrolling Node Manager with a Domain
 • Node Manager Files
 • Node Manager Control of Servers (start/stop/auto restart)
 • Node Manager Best Practices

Configuring Fusion Middleware Components

 • Fusion Middleware Configuration Wizard Templates
 • Configuring Oracle Internet Directory
 • Configuring Oracle HTTP Server
 • Registering the Web Tier with WebLogic Server
 • Oracle HTTP Server (OHS) Basics
 • OHS as the Proxy to a WebLogic Server Cluster
 • Controlling OHS from Fusion Middleware Control
 • Configuring OHS to Front the Administration Server

Fusion Middleware Security

 • Oracle Platform Security Services
 • Users, Groups, and Roles
 • Identity Store
 • Identity Store and Authentication Providers
 • Configuring Authentication Providers
 • Credential and Policy Stores
 • Authorization Relationship to the Policy Store
 • SSL

Backup and Recovery

 • Introduction to Backup and Recovery
 • Homes: Oracle, Middleware, WebLogic
 • Backups
 • Recovery

Fusion Middleware High Availability

 • Fusion Middleware High Availability Overview
 • WebLogic Cluster Overview
 • SOA High Availability Considerations
 • ADF High Availability Architecture
 • WebCenter High Availability

Development to Production

 • The Software Lifecycle and WebLogic
 • Deployment Terms
 • What Can Be Deployed
 • Deployment Review
 • Deployment Plans
 • Moving from Test to Production (First Time)
 • Moving from Test to Production (Later)

Fusion Middleware Performance

 • Performance Tuning Methodology
 • JVM Tuning Overview
 • WebLogic Server Tuning
 • Tune Oracle HTTP Server (OHS)
 • Check Database Configuration
 • Basic SOA Suite Tuning
 • Basic WebCenter Tuning
 • Basic Identity Management Tuning

۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد